De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

Syndicate content

  • 08.11.2018 Vacature Algemene Directie Crisiscentrum Crisiscentrum Binnenlandse Zaken©ADCC

    Onze kustwachtpartner Algemene Directie CrisisCentrum (FOD Binnenlandse Zaken) is op zoek naar twee permanentiechefs. Solliciteren kan tot 16/11 en alle informatie vind je op www.crisis.ibz.be

  • 26.10.2018 Vinvis op drift

    In de ochtend van 24 oktober werd een tiental kilometer voor de kust van De Haan en Oostende het drijvende kadaver van een vinvis gespot, dit werd gemeld aan het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende. De verwittigingsmatrix ‘beschermde zeedieren en vogels’ werd opgestart en verschillende kustwachtpartners kwamen in actie.

    Door de werking van het getij en door de stroming was het dode dier op drift. Het lag even in de vaargeul het Scheur, hierdoor kon het een...

Partners