De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht, Kustwacht

Kustwacht

Nieuws

Syndicate content

  • 17.07.2024 Scheepvaartpolitie op zee Personen in een boot

    Op 16 juli maakte de Federale Secretaris Kustwacht, Eefje Deweer, een bijzondere uitstap door mee te varen met het patrouillevaartuig SPN01.

  • 09.07.2024 België stelt nieuw systeem voor oliebestrijding voor Afbeelding van de current Buster

    Op 4 juli demonstreerde de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid zijn nieuwe oliebestrijdingssysteem ‘NOFI Current Buster 4’, een snel en wendbaar systeem dat bediend kan worden door één schip. Deze tool voor pollutiebestrijding werd aangekocht met middelen uit het Fonds Leefmilieu.

Partners