De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

Syndicate content

  • 08.04.2021 Noodoproepen MRCC

    Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC)  kreeg in 2020 minder noodoproepen binnen voor interventies op zee. Het MRCC is een onderdeel van onze kustwachtpartner agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en eén van de twee pijlers van de kustwachtcentrale.

    Statistieken tonen aan dat een groot deel van de oproepen die bij het MRCC binnenkomen, gaat over incidenten met pleziervaartuigen. Technische problemen zoals pannes...

  • 06.04.2021 De zee begint bij jezelf

    Iedereen heeft ze wel al op straat of in de berm zien liggen: mondmaskers. Die belanden via de wind, beekjes en rivieren al snel in zee. Daar kunnen ze 450 jaar aanwezig blijven. Bovendien vormen ze een gevaar voor dieren die de maskers als voedsel aanzien of erin verstrikt geraken. Onze kustwachtpartner Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid doet daarom opnieuw een oproep: verlies je...

Partners