De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Wat is de Exclusieve Economische Zone?

De Exclusieve Economische Zone grenst aan de territoriale wateren. De EEZ bestaat uit de wateren boven de zeebodem, de zeebodem zelf en de ondergrond. In de EEZ heeft de kuststaat rechten om bepaalde activiteiten uit te oefenen zoals wetenschappelijk onderzoek, opwekking van energie (bv. windmolenparken), visserij, bouw van kunstmatige eilanden, … In de Noordzee hebben de verschillende kuststaten de afbakening van EEZ’s vastgelegd in verdragen.De EEZ van België omvat het deel van de Noordzee waarvan de buitengrens wordt bepaald door een lijn bestaande uit segmenten die de volgende, in coördinaten uitgedrukte punten, verbindt, in de volgorde zoals hieronder aangegeven:
1. 51°16'09" N02°23'25" O
2. 51°33'28" N 02°14'18" O
3. 51°36'47" N 02°15'12" O
4. 51°48'18" N 02°28'54" O
5. 51°52'34,012" N 02°32'21,599" O
6. 51°33'06" N 03°04'53" O

Meer lezen over het werkingsgebied van de Kustwacht.

Faq type: 
De Noordzee in kaart