De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Liggen er veel scheepswrakken in de Noordzee?

Op de bodem van de Noordzee liggen veel wrakken van schepen, oorlogsvliegtuigen of andere obstakels. De Vlaamse Hydrografie (deel van Afdeling Kust) houdt een wrakkendatabank bij en heeft 240 wrakken in het Belgische deel van de Noordzee in kaart gebracht. In de databank vind je de juiste locatie, de exacte diepte en ander informatie over de wrakken.

Er wordt hiervoor gespecialiseerde apparatuur gebruikt, zoals een multibeam echolood om de afstand tot de zeebodem te berekenen of een sidescansonar om een beeld van de bodem op te bouwen. De wrakkendatabank vind je op www.vlaamsehydrografie.be .

Ook het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) heeft een databank ontworpen voor het maritiem erfgoed. Hierin vind je informatie over wrakken, andere voorwerpen onder water of verdronken nederzettingen uit de Belgische wateren.

Enkele andere websites of projecten die de moeite waard zijn:

  • Wrakkensite: hier vind je een heleboel informatie over Noordzeewrakken, zeekaarten en foto’s.
  • BEWREMABI (BElgian WREcks for MArine BIodiversity): een onderzoeksproject naar de biodiversiteit op en rond scheepswrakken in Belgische mariene wateren.

 

Locatie

Verenigde Staten
US
Faq type: 
Voor elk wat wils