De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Voor welke watersporten heb ik een vergunning nodig?

Voor meer informatie over de nodige vergunningen neem je best contact met FOD Mobiliteit en Vervoer – brandingsport@mobilit.fgov.bewww.mobilit.belgium.be

Faq type: 
Voor elk wat wils