De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Waar kan ik terecht met vragen over de nodige documenten voor mijn vaartuig?

Voor zulke vragen, richt je je best tot onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD-) Mobiliteit en Vervoer. 
Algemeen telefoonnummer FOD Mobiliteit en Vervoer:  +32 (0)2 277 31 11 of mail naar info@mobilit.fgov.be 

Meer info op: Pleziervaart | FOD Mobiliteit (belgium.be) 

 

 

Locatie

Verenigde Staten
US
Faq type: 
Wat mag (niet) aan zee ?