De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Adres

Locatie

Verenigde Staten
US

Maritiem Plein 3
8400 Oostende

Opgelet: Voor de gps gebruikt u best 'Kantinestraat' in plaats van 'Maritiem Plein' (de nieuwe straatnaam wordt niet altijd herkend).