De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Noodplan Noordzee

Locatie

Verenigde Staten
US

Het kapseizen van de Herald of Free Enterprise voor de kust van Zeebrugge in 1987 was de aanleiding om een specifiek ‘Rampenplan Noordzee’ op te stellen. Hierin werd de rol van de verschillende diensten die betrokken zijn bij een redding vastgelegd. De coördinatie van de operaties werd in handen van de gouverneur van West-Vlaanderen gelegd. Het Rampenplan Noordzee moest voor een vlottere samenwerking en sneller optreden zorgen bij incidenten op zee.

In 2006 werd de reglementering voor noodplanning vernieuwd en er werd een nieuw Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatblad (KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen). Dit KB legt alle noodplannen een welbepaalde structuur op. Zo worden in elk noodplan de opdrachten van de hulpdiensten ingedeeld in vijf groepen, ook wel disciplines genoemd:

  • Discipline 1: hulpverleningsoperaties

  • Discipline 2: medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening

  • Discipline 3: politie

  • Discipline 4: logistiek steun

  • Discipline 5: informatie

In een noodplan worden ook verschillende fases voorzien naargelang de ernst van een incident.

Als het incident zich uitbreidt, dan wordt er overgegaan naar een volgende fase. De organisatie, de coördinatie en de opdrachten van de verschillende disciplines worden voor elke fase beschreven. 

 

Voor de kustwachtpartners betekende deze nieuwe reglementering de ideale aangelegenheid om het intussen toch wat verouderde rampenplan Noordzee te actualiseren en te herwerken naar een Algemeen Nood – en Interventieplan (ANIP) Noordzee. Het uiteindelijke doel is niet alleen een verbetering in communicatie, maar ook de afstemming met andere noodplannen aan land.

Er werd hiervoor een werkgroep opgericht waarin alle kustwachtpartners vertegenwoordigd zijn. Het nieuwe noodplan is goedgekeurd door het beleidsorgaan Kustwacht. Het beleidsorgaan bestaat uit de directeurs en afdelingshoofden van alle kustwachtpartners. Ze komen enkele keren per jaar samen om beleidsbeslissingen te nemen en adviseren de ministers en de regering.