De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 17.07.24
  Personen in een boot

  Op 16 juli maakte de Federale Secretaris Kustwacht, Eefje Deweer, een bijzondere uitstap door mee te varen met het patrouillevaartuig SPN01.

 • 09.07.24
  Afbeelding van de current Buster

  Op 4 juli demonstreerde de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid zijn nieuwe oliebestrijdingssysteem ‘NOFI Current Buster 4’, een snel en wendbaar systeem dat bediend kan worden door één schip. Deze tool voor pollutiebestrijding werd aangekocht met middelen uit het Fonds Leefmilieu.

 • 02.07.24
  Hulpverleningsdiensten en pers verzamelen rond het ingegraven kind in de duinen.

  Op 2 juli 2024 vond de jaarlijkse oefening voor de afsprakenregeling drenkelingen plaats te Bredene.

 • 30.05.24

  Geweldig nieuws ! Het monitoringsprogramma van BMM voor SOx- en NOx-emissies van schepen op zee, onderdeel van onze luchtsurveillance, is finalist voor de hashtag#GreeningAwardInitiative van de European Maritime Safety Agency. Het Award Initiatief, gezamenlijk georganiseerd met Frontex en het Europese Agentschap voor Visserijcontrole, viert de duurzaamheidsacties van autoriteiten die kustwachttaken uitvoeren in de EU.

   

 • 30.05.24

  Van 14 tot 15 mei 2024 vond de 3e ECGFF-workshop plaats in Cascais. Deze workshop werd georganiseerd door Portugal, dat het voorzitterschap van dit forum op zich neemt. De workshop was gericht op moderne grenscontrole, via nieuwe technologieën voor grensbewaking, rekening houdend met juridische uitdagingen en fundamentele beperkingen voor het gebruik van moderne technologie. 

 • 17.05.24

  Op 13 mei 2024 werd in het Franse Duinkerke de officiële aftrap gegeven van een tijdelijke Belgisch-Franse samenwerking rond het gebruik van drones aan de Noordzeekust. Vier maanden lang, van 13 mei tot en met 13 september 2024, zullen verschillende partners van de Belgische Kustwacht twee speciale drones kunnen gebruiken als ondersteuning van hun diverse taken op zee. Gezamenlijke operatie rond veiligheid onder Europese vlag
   

 • 04.04.24

  Van 19 tot 21 maart 2024 vond de 2e ECGFF-workshop plaats in Lissabon. Deze workshop werd georganiseerd door Portugal, dat het voorzitterschap van dit forum op zich neemt. De workshop was gericht op het verkennen van geavanceerde instrumenten en technologieën om kustwachtoperaties te verbeteren: Een workshop over maritiem situationeel bewustzijn'.

 • 14.03.24

  Op 8 maart werden de kustwachtpartners door Defensie uitgenodigd voor een info briefing van de INTEGRATOR op de militaire basis van Lombardsijde.

 • 26.02.24

  Op vrijdag 23 februari 2024 was mevrouw Nicole Kuipers, Directeur van de Nederlandse Kustwacht op bezoek bij mevrouw Nathalie Balcaen, Vlaamse voorzitter van het beleidsorgaan kustwacht en een aantal kustwachtpartners  in het MRCC te Oostende. 

 • 01.02.24

  De eerste workshop en secretariaatsmeeting onder Portugees voorzitterschap vond plaats te Madeira.