De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 08.04.21

  Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC)  kreeg in 2020 minder noodoproepen binnen voor interventies op zee. Het MRCC is een onderdeel van onze kustwachtpartner agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en eén van de twee pijlers van de kustwachtcentrale.

  Statistieken tonen aan dat een groot deel van de oproepen die bij het MRCC binnenkomen, gaat over incidenten met pleziervaartuigen. Technische problemen zoals pannes van motoren of batterijproblemen kunnen bij de start van het vaarseizoen zeker opduiken. In 2020 kende het aantal noodoproepen een daling. Tegenover de 376 noodoproepen in 2019, kwamen er 283 binnen in 2020. Een deels verklarende factor kan het tijdelijke verbod door corona op pleziervaart zijn. Het vaarseizoen kwam toen iets later op gang, pas vanaf juni, en de bijhorende oproepen kwamen later binnen dan de voorbije jaren.

  www.agentschapmdk.be

 • 06.04.21

  Iedereen heeft ze wel al op straat of in de berm zien liggen: mondmaskers. Die belanden via de wind, beekjes en rivieren al snel in zee. Daar kunnen ze 450 jaar aanwezig blijven. Bovendien vormen ze een gevaar voor dieren die de maskers als voedsel aanzien of erin verstrikt geraken. Onze kustwachtpartner Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid doet daarom opnieuw een oproep: verlies je mondmasker niet, waar je ook bent!

 • 31.03.21

  Onderwatergeluid is een onderbelichte, maar ernstige bedreiging voor het marien leven. Op 30 maart stelde minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne de resultaten voor van het onderzoek naar de maatregelen die de scheepvaartsector kan nemen om onderwatergeluid te beperken. Dit onderzoek toont aan dat er een set van mogelijkheden is om de emissie van continu onderwatergeluid aanzienlijk te verminderen. Voor marien leven, van garnaal tot walvis, zou dit een wereld van verschil zijn. Bovendien zouden veel van deze maatregelen ook op andere vlakken voordelig zijn. Ze kunnen immers naast het onderwatergeluid ook het energieverbruik en de emissie van luchtvervuiling van het schip verminderen.

  Lees meer op de website van onze kustwachtpartner FOD Volksgezondheid- Directoraat Generaal Leefmilieu

 • 13.01.21

  Op woensdag 13 januari 2021 controleerde vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent van Quickenborne in hoeverre schepen zich in het Belgisch deel van de Noordzee aan de geldende normen voor luchtvervuiling houden. Hij vloog mee met het Belgische Kustwachtvliegtuig, dat wordt beheerd door onze kustwachtpartner BMM. Door de toepassing van een ‘sniffer’-sensor in dit vliegtuig staat ons land bekend als een pionier in de internationale strijd tegen de luchtvervuiling boven zee. De sensor laat toe om op het terrein vervuilende componenten te meten in de uitstoot van schepen. Zwavelmetingen staan alsinds 2016 op het programma, sinds 2020 kunnen ook stikstofverbindingen worden gedetecteerd. Hiermee was België als eerste klaar om boven zee in te zetten op de controle op de beperkingen die vanaf 1 januari 2021 in de Noordzee gelden voor de stikstofuitstoot van schepen.

   

  Foto met dank aan KBIN/BMM

  naturalsciences.be

   

   

 • 31.08.20

  Onze kustwachtpartner agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is op zoek naar een stafmedewerker veiligheid, preventie en welzijn.
  Solliciteren kan nog tot en met 14 september 2020. Alle informatie kan je vinden op vlaanderen.be

 • 18.08.20

  Het voorbije weekend kwam bij de Kustwachtcentrale (via het Maritiem Reddings - en Coördinatie Centrum, MRCC) de melding binnen dat een zeiler een ‘oranje vlek met dode vogels’ had gespot. Dat was ter hoogte van de Buitenratel zandbank. Verschillende van onze kustwachtpartners, de Scheepvaartpolitie, Defensie en de Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) namen polshoogte en zagen opvallende oranje vlekken en slierten.
  Na controle door verschillende diensten werd duidelijk dat het om een ongeziene bloei van de ééncellige planktonsoort ‘Zeevonk’ ging. Het warme en rustige weer van de voorbije dagen is wellicht een belangrijke verklarende factor. De massa is aan het rotten, wat mogelijk tot zuurstoftekort en vissterfte kan leiden. Modelsimulaties geven aan dat resten ervan deze week op de Belgische stranden zouden kunnen aanspoelen.

  Zeker is dit niet. Maar als het gebeurt, zal het eerder verspreid gebeuren omdat het om levende organismen gaat en de wind van richting kan veranderen. We hebben geen weet van opvallende schuimvorming zoals dit voorjaar het geval was met de algenbloei (van Phaeocystis) en het tragische ongeval in Scheveningen waarbij vijf surfers gestorven zijn. Het gaat nu om totaal andere planktonsoorten.
  Behalve enige geurhinder van rottende Noctiluca zien we dan ook geen echt risico voor badgasten of voor brandingssporten. Het gaat dus om een onschadelijke soort, die vanzelf zal verdwijnen.

  Meer weten? naturalsciences.be

 • 12.08.20

  Onze kustwachtpartner Vloot van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) breidt in het najaar haar veerdienst in Oostende uit met een nieuw veer. De nieuwkomer zal 'Raveel ontmoet Ensor' gedoopt worden en is het eerste volledig elektrisch vaartuig dat Vloot in gebruik zal nemen. In plaats van vijftig passagiers zoals de huidige veerboten, zal de nieuwe veerboot plaats bieden aan 100 passagiers, een verdubbeling dus.

  Benieuwd naar hoe deze aanwinst er uit ziet? welkombijvloot.be

 • 03.08.20

  Altijd al gedroomd van een avontuurlijke job?
  Onze kustwachtpartner Defensie is op zoek naar duiker-ontmijners.
  Wat deze job allemaal inhoudt, zie je in dit filmpje.

  Solliciteren kan nog tot en met 28 augustus 2020. Alle informatie over de vacature op mil.be

 • 20.07.20

  Surf jij regelmatig naar kustweerbericht.be om te weten welk weer het is aan zee?
  Onze kustwachtpartner agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) wil graag weten wat je van de website vindt. Help hen door je mening te geven via dit formulier.

 • 15.07.20

  De Belgische Kustwacht zet verder in op de internationale strijd tegen luchtvervuiling boven zee Het kustwachtvliegtuig controleert voortaan ook de stikstofuitstoot van schepen op zee.
  Sinds 2016 gebruikt de Belgische Kustwacht een zogenaamde ‘sniffer’-sensor aan boord van het vliegtuig van kustwachtpartner Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (Britten-Norman Islander, kenteken OO-MMM) dat boven zee wordt ingezet bij de controle op milieu- en nautische overtredingen. Als het vliegtuig door een rookpluim van een schip vliegt, kan de sensor meten hoeveel zwavel die bevat. In het voorjaar van 2020 werd de sensor uitgebreid om het meten van stikstofverbindingen (de zogenaamde NOx-uitstoot) van schepen op zee mogelijk te maken. De resultaten van de eerste testvluchten zijn veelbelovend: naturalsciences.be

  België is één van de weinige landen die dit type van monitoring uitvoert. 
  Meer weten hierover? Dit filmpje vertelt je alles wat je wil weten. 

Pagina's