De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 25.03.19

  Door het stormweer van de afgelopen weken is een forse zandbank onstaan voor de haveningang van Blankenberge. De zandbank ligt ter hoogte van het westelijk staketsel voor de haveningang.Bij laag water komt zelfs een deel van het zand boven het wateroppervlak uit. Dat kan mogelijk voor een gevaarlijke situatie zorgen voor de scheepvaart die de haven in en uit moet. Bij hoog tij kan men met de nodige voorzichtigheid wel nog binnen of buiten varen.Bij laagwater lopen boten die de haven van Blankenberge binnen willen varen of verlaten gevaar te stranden op deze zandbank. Opgepast dus!

  Onze kustwachtpartner agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) maakt zo snel mogelijk het nodige baggermaterieel vrij om de zandbank te verwijderen. De huidige opdracht in Oostende zal versneld afgewerkt worden. Op die manier kan de aannemer al midden deze week starten met het baggeren van de vaargeul in Blankenberge. Het wegwerken van de volledige zandbank zal al snel 2 tot 3 weken in beslag nemen.

   

 • 21.03.19

  Onze kustwachtpartner FOD Mobiliteit en Vervoer is op zoek naar twee diensthoofden. Eén diensthoofd voor de dienst Registratie en Brevetten Pleziervaart en één diensthoofd auditeur maritieme instellingen. Solliciteren kan nog tot 25 maart 2019.
  Alle informatie op www.selor.be

 • 19.03.19

  Op donderdag 21 maart 2019 zal de legendarische Sea King helikopter van onze Belgische Luchtcomponent voor de allerlaatste keer het Belgisch luchtruim trotseren. Indien de weergoden het team van 1 Wing gunstig gezind zijn, zullen zij tijdens de allerlaatste operationele vlucht van dit type toestel een herinneringsvlag op het strand van elke kustgemeente planten. Knokke is als eerste aan de beurt om 9u30, daarna stijgt de Sea King weer op om vervolgens om de 10 minuten een van de andere 9 andere kustgemeenten aan te doen. Na een vlucht van twee en een half uur langsheen de kustlijn zal de Sea King omstreeks 11u30 zijn Farewell vlucht beëindigen op zijn thuisbasis te Koksijde.

  Alle liefhebbers van de legendarische helikopter van onze kustwachtpartner Defensie zijn van harte welkom langsheen de Belgische kustlijn om tijdens deze vlucht een laatste groet te brengen! 

  Doorheen de 43 jaren van trouwe dienst vergaarden de 5 Belgische Sea King helikopters bijna 60.000 vlieguren, rukten zij meer dan 3.309 keer uit voor noodoproepen en konden hun crews meer dan 1.757 mensenlevens redden. 
   

 • 13.03.19
  Schelpenteldag

  Nog niets gepland op 16 maart 2019? Zak dan af naar de kust om samen met andere vrijwillers schelpen te tellen op het strand. Zo help je onderzoekers een beter beeld te vormen van onze kust.

  Hoe gaat dit precies in zijn werk?
  Verzamel en inventariseer honderd schelpen op een of meerdere locaties aan het Belgische strand. Op elke locatie vind je een infostandje met mensen die je op weg helpen met de verzamelmethode en het op naam brengen van je vondsten. Je bent er welkom op zaterdag 16 maart tussen 10u en 16u.

  In 2018 vond voor het eerst een Grote Schelpenteldag plaats aan de Belgsiche kust. Toen verzamelden, telden en identificeerden 400 burgers samen 30.000 schelpen, goed voor meer dan 50 verschillende soorten. Dit jaar is het streefdoel om de kaap van de 100.000 schelpen te ronden. Het scoren en herkennen van lege schelpen is niet alleen bijzonder leuk en interessant. Dit burgerwetenschapsinitiatief leert onderzoekers ook heel wat over het voorkomen van deze zeedieren. Na het tellen worden de schelpen terug naar het strand gebracht. 

  Meer informatie: iedereenwetenschapper.be

 • 12.03.19

  Onze kustwachtpartner FOD Binnenlandse Zaken/Crisiscentrum is op zoek naar een projectmanager ICT. Solliciteren kan tot en met 18 maart 2019. 
  Alle informatie op de website van Selor.

 • 07.03.19

  Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is op zoek naar jobstudenten voor deze zomer. Geïnteresseerd? Bezorg dan je cv en een motivatiebrief voor 30 april via jobs@vliz.be. Kennis van de zee, de mariene wetenschappen of van specifieke aspecten van databeheer of communicatie strekken spelen zeker in je voordeel. Studenten van marien-gerelateerde opleidingen genieten een zekere voorkeur.

  Meer informatie op vliz.be 

 • 05.03.19

  Droom je van een uitdagende job bij onze kustwachtpartner de marine? Wil je even proeven van het leven en werken aan boord van een marineschip? Grijp dan nu je kans en neem deel aan “Sail to your dream 2019” !
  Afspraak op 7 maart 2019 aan de Heembeekkaai in Brussel tussen 9.00 u en 16.00 u.
  Je maakt kennis met het reilen en zeilen aan boord van de mijnenjager M921 Lobelia. Bovendien ontdekt je de nieuwe technologieën zoals het gebruik van drones, nieuw duikmateriaal of de speciale “boot operaties” eenheid.

  Wil je erbij zijn? Inschrijven is verplicht en kan tot 5 maart 2019.
  Meer informatie op www.mil.be

 • 20.02.19

  Wil je meteen verwittigd worden bij een noodsituatie?
  Schrijf je dan in voor Be-alert!
  BE-Alert is initiatief van onze kustwachtpartner Crisiscentrum Binnenlandse Zaken. Het is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie. 

  Tot nu toe ontving je meestal informatie over een noodsituatie via (sociale) media, de hulpdiensten aanwezig op het terrein of via het sirene-netwerk. Dankzij BE-Alert kan je ook rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of e-mail. 

  Een burgemeester, gouverneur of minister activeert Be-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.

  Meer informatie en inschrijven op be-alert.be 

 • 18.02.19

  Vanaf 11 februari 2019 is onze kustwachtpartner afdeling Kust gestart met de voorbereidende werken voor een onderhoudssuppletie op het strand van De Haan. Ter hoogte van de Cabane wordt eerst een stalen zinkerleiding van ongeveer 700 meter aan elkaar gelast. Daarna wordt deze leiding tot voor het strand van De Haan gebracht. Vanaf 1 maart start dan de effectieve suppletie van het strand. In totaal zal er 227.253m³ zand gesuppleerd worden. De werken zullen tot Pasen duren. Om veiligheidsredenen is het verboden om de werfzone te betreden.

  Deze suppletie is noodzakelijk om het veiligheidsniveau van bescherming tegen een 1000-jarige stormvloed op peil te houden. Onze stranden vormen samen met de zeedijken en de duinengordels de zeewering. Voor de versterking van de natuurlijke en zandige kust, vormen suppleties de basisoplossing. Op een breder en hoger strand kunnen de golven breken en verliezen ze hun energie vóór ze schade kunnen toebrengen aan de dijken of de bebouwing. 

  Meer informatie over alle projecten van afdeling Kust: afdelingkust.be

 • 14.02.19

  Begin februari 2019 is de eerste windturbine van het windmolenpark Norther geïnstalleerd. In totaal zullen 44 windturbines vanuit de haven van Vlissingen worden getransporteerd om nadien te worden gemonteerd op de reeds geïnstalleerde funderingen. De turbines worden telkens per vier door een speciaal installatieschip vervoerd naar zee. De laatste en tegelijk meest cruciale fase in de bouw gaat daarmee van start. Al sinds begin 2018 voert Norther de nodige voorbereidende werken uit.
  Op dit moment zijn vijf windmolenparken met een totale capaciteit van 1.186 MW operationeel in de Belgische Noordzee: C-Power, Belwind, Northwind, Nobelwind en Rentel. In de zomer van 2019 komt Norther daar bij als zesde offshore windproject en zal dit windpark jaarlijks aan bijna 400.000 huishoudens stroom leveren.