De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 27.05.20

  Kan je door de coronamaatregelen niet naar het strand?
  Niet getreurd! Vanavond neemt het Vlaams Instuut voor de Zee (VLIZ) je mee op een virtuele strandwandeling. Jan Seys, marien bioloog, neemt je mee op een virtuele strandwandeling. Hij staat stil bij enkele markante strandvondsten en mooie lentefenomenen aan onze kust. 

  Registreren voor het gratis webinar kan via https://bit.ly/2yZUMjw 

 • 26.05.20

  Op 25 mei heeft onze kustwachtpartner Maritieme Toegang een waar huzarenstukje verricht. In de haven Zeebrugge is een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis losgekoppeld, uit het water getild en via een drijvende bok overgebracht naar de achterhaven voor renovatie. Een spectaculaire operatie, want die deur weegt ruim 2500 ton, meet 24 bij 60 meter - ongeveer een kwart voetbalveld - en is tien meter dik. 

  De werken aan de sluisdeur maken deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. In 2018 werd de eerste sluisdeur al gerenoveerd en in 2019 werd die teruggeplaatst. Nu was het dus de beurt aan de tweede deur.

  Een volledig overzicht van de renovatie vind je op de website van onze kustwachtpartner Maritieme Toegang.

 • 25.05.20

  Onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer meldt dat er een vernieuwde versie beschikbaar is van het online pre arrival formulier.

  Via dat pre arrival formulier moeten scheepsagenten informatie doorgeven over de trajecten die schepen hebben afgelegd voor ze onze Belgische havens binnenkomen. 

  Dat moet om te voldoen aan de ISPS (International Ship and Port Facility Security (Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten) code. In de nasleep van 9/11 werd duidelijk dat ook schepen en havens beter beveiligd moesten worden tegen terroristische aanslagen. Een uniforme regelgeving was nodig en daarom werd de International Ship and Port Facility Security (Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten) uitgeschreven. De ISPS-code beschrijft de veiligheidsnormen waaraan overheden, rederijen, havens en bemanningen aan boord van een schip moeten voldoen. Zo moeten schepen en havens een veiligheidsplan hebben, controleren en registreren wie de haven binnenkomt of aan boord van een schip gaat en moeten ze regelmatig oefeningen houden om het veiligheidsplan aan de praktijk te toetsen. 

  Voor het pre-arrival formulier werkt FOD Mobiliteit en Vervoer werkt hiervoor samen met een andere kustwachtpartner, de Douane, die controleert of de gegevens die ingevuld worden op dat formulier wel juist en correct zijn. Als dat nodig is, koppelen ze de verkregen informatie met informatie van andere partners om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen van het schip en het mogelijke risico. 

  Vroeger gebeurde alles op papier, wat niet altijd even vlot verliep. Enkele jaren geleden is het hele proces gedigitaliseerd en nu werd dit nog verbeterd. De belangrijkste vernieuwing is dat de scheepsagent automatisch verwittigd wordt bij foutieve of onvolledige informatie. Zo kan de scheepsagent onmiddellijk de aangeleverde informatie controleren en aanvullen of corrigeren. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de informatie en kunnen mogelijke risico’s beter ingeschat worden. Deze verbetering was mogelijk dankzij het MAiDEN project waaraan verschillende kustwachtpartners en het secretariaat Kustwacht hebben meegewerkt.

 • 20.05.20

  Onze kustwachtpartner agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de veerdiensten in Oostende en Antwerpen opnieuw opgestart.

  Om het veilig te houden voor iedereen, zijn er wel enkele regels:

  voor Oostende: mondmasker verplicht vanaf 12 jaar en max. 11 passagiers waarvan 4 fietsen per overvaart. 

  Voor Sint-Anna in Antwerpen: mondmasker verplicht vanaf 12 jaar en max. 50 passagiers waarvan 10 fietsen per overvaart. 

 • 18.05.20

  Belangrijk: de regels van social distancing moeten nog steeds nageleefd worden (afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon -behalve onderling tussen personen die onder hetzelfde dak wonen)!
  Zie voor meer informatie de website van onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

  Toegelaten op zee binnen België: 
  - brandingsporten (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…)  
  - varen met zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters 
  - regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20  onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)
  - onderhoudswerken aan vaartuigen 
  - het te water laten van vaartuigen 

  Toegelaten op binnenwateren binnen België:
  - watersport (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…) en het varen met
  pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters onder de voorwaarden inzake het gebruik van
  de waterwegen en infrastructuur bepaald door de gewesten (Vlaanderen
  https://www.visuris.be/maatregelen, Wallonië http://infrastructures.wallonie.be, Brussel stelt
  geen bijkomende voorwaarden)
  - regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20 personen,
  onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)
  - onderhoudswerken aan vaartuigen
  - het te water laten van vaartuigen
   
  Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden: 
  - individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen
  - gebruik van eigen materiaal
  - de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s
  - desinfecteren van materiaal 
  - op het water moet voldoende afstand gehouden worden van andere watersporters  
  - binnen de jachthavens, strand/watersportclubs, bedrijven en -winkels moeten maatregelen genomen worden om de regels van social distance te respecteren 
   
  Handelszaken en ondernemingen (waaronder verhuur/verkoop):
  - Informatie over verhuur en verkoop van vaartuigen (al dan niet toegelaten, onder welke
  voorwaarden) kunt u vinden op de website van de FOD Economie
   

  NIET toegelaten:
  - Vaartochten met schipper
  - Trainingen en lessen (praktijk) waarbij coach of meerderjarige toezichter en sporter of
  deelnemer aan boord zijn van hetzelfde pleziervaartuig
  - Evenementen, groepsactiviteiten (uitgezonderd bovenvermelde regelmatige trainingen en
  lessen), wedstrijden en competities 
  - Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van
  het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas)

  Deze regels zijn geldig vanaf 18 mei tot en met 7 juni 2020 en kunnen aangepast worden aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

 • 12.05.20

  Sinds 20 maart 2020 is het nieuw marien ruimtelijk plan (MRP) 2020-2026 in werking. Er is nu ook een brochure waarin dat plan duidelijk uit de doeken wordt gedaan.  
   
  Het Belgische deel van de Noordzee is niet zo groot en tochis er heel wat bedrijvigheid, denk maar aan zeevisserij, defensie, zandwinning, scheepvaart, windmolenparken, pijpleidingen en kabels, … Het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) moet al deze verschillende gebruiken laten samengaan zonder conflicten.

  Een eerste MRP was opgemaakt voor de periode 2014-2020. Het volgende plan voor de periode 2020-2026 voorziet enkele nieuwigheden, zoals een tweede zone voor offshore energie, de prinses Elisabeth-zone, die bijna een verdubbeling van de energiecapaciteit beoogt (van 10 procent van de Belgische elektriciteitsbehoefte eind dit jaar naar 20 procent tegen 2025/2026). Er is een extra natuurgebied aan de Nederlandse grens en drie nieuwe zoekzones voor bodembeschermende maatregelen. Er zijn ook vijf specifieke zones waar commerciële en industriële activiteiten kunnen worden ontwikkeld, met een focus op duurzame ontwikkeling.

  Onze kustwachtpartner dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid stelde het plan op, en ook andere kustwachtpartners werkten hieraan mee. 

  Bekijk de brochure waarin alles helder wordt uitgelegd. 

 • 08.05.20

  Onze kustwachtpartner ministerie van Defensie is op zoek naar verschillende nieuwe collega's voor de marine. Het gaat om onderofficieren scheepstechniek, ICT, maritieme verbindingen, ... 
  Wees er snel bij want voor de meeste vacatures is de deadline 18 mei 2020.

  Meer info op de facebookpagina Belgian Navy of www.mil.be
   

 • 06.05.20

  Twee jaar lang waren enkele van onze kustwachtpartners en ook het secretariaat Kustwacht in de ban van het MAiDEN project. Dat project had als doel om te zorgen voor een betere informatie-uitwisseling tussen de partners van de kustwachtcentrale. We kregen Europese subsidies daarvoor en op 30 april hebben we ons eindrapport ingediend bij EASME, een Europees agentschap dat in de gaten houdt of subsidies op een verantwoorde manier besteed worden. Daarmee is het MAiDEN project afgelopen, maar dat wil niet zeggen dat het hierbij stopt. Integendeel, alle betrokken partners willen op de ingeslagen weg verdergaan. Gebaseerd op de resultaten van het MAiDEN project, werken we verder aan een nieuw informatie management systeem en kijken we of nog meer kustwachtpartners kunnen aansluiten. 

  Meer weten? Bekijk de FAQ of lees het interview over het MAiDEN project. Liever beelden dan woorden? Bekijk de infographic.

 • 04.05.20

  Belangrijk: de regels van social distancing moeten nog steeds nageleefd worden (afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon -behalve onderling tussen personen die onder hetzelfde dak wonen)!
   

  Zie voor meer informatie de website van onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

  Toegelaten op zee en binnenwateren enkel binnen België: 
  - brandingsporten en watersport (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…)  
  - varen met zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters 
  - onderhoudswerken aan vaartuigen 
  - het te water laten van vaartuigen 
   
  Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden: 
  - individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen
  - gebruik van eigen materiaal
  - de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s
  - desinfecteren van materiaal 
  - op het water moet voldoende afstand gehouden worden van andere watersporters  
  - binnen de jachthavens, strand/watersportclubs moeten maatregelen genomen worden om de regels van social distance te respecteren 
   
  NIET toegelaten: 
  - verhuur van pleziervaartuigen of materiaal voor brandingsporten en watersporten 
  - lesgeven (praktijk) 
  - evenementen, groepsactiviteiten en wedstrijden
  - reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas)   

  Deze regels zijn geldig vanaf 4 mei tot en met 10 mei 2020 en kunnen aangepast worden aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

 • 29.04.20
  Controle Zwaveluitstoot©KBIN/BMM

  In 2019 heeft onze kustwachtpartner Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) in totaal 246 uur boven zee gevlogen. Dat doen ze met hun eigen vliegtuig van het type Britten Norman Islander. Dat luchttoezicht is om verschillende redenen erg nuttig: om olievlekken op te sporen of andere vormen van pollutie vast te stellen, om te helpen bij de beeldopbouw wanneer er een ramp op zee is, om te assisteren bij de visserijwacht en om zeezoogdieren te tellen. Zo stelde de BMM vorig jaar 13 gevallen van operationele verontreiniging door schepen vast, voerde ze belangrijke tellingen van zeezoogdieren uit en volgde ze de werkzaamheden in de windparken op.

  Bovendien heeft het BMM-vliegtuig ook verschillende 'sniffer-vluchten' gedaan, om te zien of de limieten voor zwaveluitstoot gerespecteerd worden. Het vliegtuig is uitgerust met een sniffer sensor, een 'zwavelsnuiver' zeg maar. Als het vliegtuig door een rookpluim van een schip vliegt, kan de sensor meten hoeveel zwavel die bevat. Als dat te veel is, dan wordt de inspectie aan wal ingelicht. Van de 1241 schepen waarvan de zwaveluitstoot gemeten werd, waren er 51 met een verdacht hoge waarde. België is één van de weinige landen die dit type van monitoring uitvoert. Meer weten hierover? Bekijk dit filmpje over zwavel-emissie monitoring.

  Last but not least nam het vliegtuig ook met succes deel aan een internationaal gecoördineerd toezicht op de olie- en gasinstallaties in het centrale deel van de Noordzee.