De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 12.02.09
  Zeetijger


  Investeringsplan Vlaamse VLOOT opnieuw een stap vooruit
  Op 10 februari werd de bouw van een nieuwe multifunctionele boeienlegger gegund aan de
  DAMEN-groep (Nederland). Dit multifunctioneel vaartuig is een deel van het investeringsplan dat Kris Peeters, Vlaams minister bevoegd voor de havens, voor VLOOT goedkeurde. Als rederij binnen het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), dat instaat voor het veilig en vlot scheepvaartverkeer in Vlaamse wateren, staat VLOOT naast haar rederijfunctie ook in voor het beheer en onderhoud van 264 boeien en 52 vaste vaarwegmarkeringen.

 • 26.01.09

  Ontmoet enkele van onze kustwachtpartners op de Belgian Boat Show in Gent van 7 tot 15 februari

  Van zaterdag 7 februari tot en met zondag 15 februari vindt in Flanders Expo Gent de 21ste editie plaats van de Belgian Boat Show, een must voor watersportliefhebbers.
  De beurs is elke werkdag open van 12u tot 18u., op vrijdag tot 22u. en tijdens het weekend van 10u tot 18u.

 • 08.12.08

  Eerste minister Yves Leterme en Minister bevoegd voor het Marien milieu en Minister van Defensie Pieter de Crem tevreden over resultaten B-Hunters
  Eerste minister en Minister bevoegd voor het Marien milieu Yves Leterme en Minister van Defensie Pieter De Crem ondertekenden in april van dit jaar een samenwerkingsakkoord om onbemande vliegtuigen in te zetten voor toezicht op de vervuiling van onze Noordzee. De verhoging van de pakkans werkt duidelijk ontradend op de potentiële vervuilers. De samenwerking blijkt een succesverhaal.

 • 07.11.08

  Op de Vlaamse Havendag van dit jaar onthulde de structuur Kustwacht het nieuwe campagnebeeld.

  De Kustwacht waakt over de kust. Kijk naar het logo en u ziet meteen een oog.
  De "oogleden" zijn twee golven, bewegend in tegengestelde richtingen.Net zoals het getij onophoudelijk heen en weer beweegt tussen eb en vloed, zo geeft de Kustwacht permanent blijk van dynamiek en waakzaamheid. Zo blijft ze in beweging en weet ze haar evoluerende maatschappelijke rol telkens weer passend in te vullen.

 • 15.09.07

  De gouverneur van West -Vlaanderen rganiseerde een reddingsoefening in Nieuwpoort. De oefening testte binnen de “Afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische Kust” de alarmering van de interventiediensten en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht. Tijdens deze oefening werden enkele drenkelingen uit zee gered door het inzetten van middelen van verschillende kustwacht - en andere partners.