De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 04.07.18

  Op 1 maart 2018 is het MAiDEN-project officieel van start gegaan. MAiDEN staat voor MAritime Information Data Exchange Network en moet zorgen voor een vlottere informatie-uitwisseling binnen de Kustwachtcentrale. Het secretariaat Kustwacht is hier ook bij betrokken. Wat dit project precies allemaal inhoudt
  kom je te weten in het interview met Sarah Maes, Gwen Gonsaeles en Yves Maekelberg, die alledrie meewerken aan dit project als voorzitters van verschillende werkpakketten.

 • 03.07.18

  Op 13 juni 2018 was het officieel één jaar geleden dat BE-Alert gelanceerd werd. Be-alert is een initiatief van onze kustwachtpartner crisiscentrum van Binnenlandse Zaken om steden en gemeenten te helpen hun inwoners vlot te verwittigen tijdens noodsituaties. Na een jaar vallen al mooie resultaten te noteren: 407 gemeenten zijn al aangesloten ,in 46 noodsituaties verliep de alarmering van de bevolking via BE-Alert, en de nationale databank bevat al meer dan 330.000 geregistreerde adressen. Het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken wil dit systeem nog uitbreiden. Daarom organiseren ze op 5 juli 2018 een grootschalige alarmeringstest. 

  www.crisiscentrum.be

 • 03.07.18

  Ben je een zeewetenschapper, een deskundige die professioneel betrokken is met kust en zee of een vertegenwoordiger uit de bedrijfswereld? Dan ben je ongetwijfeld geregeld op zoek naar wetenschappelijk onderbouwde en geactualiseerde informatie. 
  Dan kan je tercht bij het Compendium voor Kust en Zee van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), dat diverse informatie uit de Vlaamse en Belgische zeewetenschappen en het mariene en maritieme veld bundelt. Ook het secretariaat Kustwacht en verschillende van onze kustwachtpartners leverden hiervoor input. 
  Voor het laatste nieuws kan je vanaf nu niet enkel terecht op de Compendium website, maar ook op de Twitter van het Compendium voor Kust en Zee (@CompendiumVliz)

 • 02.07.18

  Onze kustwachtpartner Dienst Continentaal Plat van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie heeft de ontginningscijfers voor 2017 op een rijtje gezet. Vorig jaar werd er meer dan 4 miljoen m³ zand gewonnen. Een derde van het zand was bestemd voor de Belgische industrie, een derde werd gebruikt voor strandsuppleties en een derde werd uitgevoerd naar het buitenland.
  De Dienst Continentaal Plat doet per jaar een zevental meetcampagnes op zee. Met een multibeam, een gespecialiseerde dieptemeter, brengen ze de zandbanken in kaart. Ze kijken welk effect zandwinning heeft op de hoogte van de zeebodem. Dankzij de onderzoeksresultaten kunnen ze ingrijpen waar nodig en aan duurzame zandwinning doen. Het gewonnen zand en grind wordt voornamelijk gebruikt in de bouwsector en voor kustverdediging.

 • 29.06.18

  Ben je nu al benieuwd naar de getijgegevens voor 2019? Dankzij onze kustwachtpartner afdeling Kust kan je de getijgegevens voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam nu al vinden op http://www.afdelingkust.be/nl/getij.

 • 25.06.18

  Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer wil, net zoals op de binnenwateren, een vaarbewijs invoeren voor grote of snelle pleziervaartuigen op de Noordzee om de veiligheid te garanderen.

  Pleziervaarders die op de Noordzee gaan varen met een boot langer dan 15 meter of een boot die meer dan 20 km/u vaart, moeten kunnen aantonen dat ze kunnen varen via het behalen van een stuurbrevet. 
  Er komt een overgangsperiode en er zijn uitzonderingen mogelijk voor bijvoorbeeld jetski’s. Alle behaalde brevetten blijven ook geldig. Houders van een brevet moeten dus geen nieuwe examens afleggen.
  Deze plannen kaderen in de hervorming van de pleziervaartwetgeving. Eerder zijn de regels voor onder andere de commerciële pleziervaart al vereenvoudigd.

  http://www.philippedebacker.com/

   

 • 22.06.18

  Goed nieuws voor de wandelaars en fietsers in Nieuwpoort en Middelkerke want vanaf 1 juni 2018 tot en met 30 september 2018 wordt het veer in Nieuwpoort ook op weekdagen ingezet.
  De stad Nieuwpoort en de gemeente Middelkerke hebben hiervoor een partnerschap aangegaan met onze kustwachtpartner Vloot. Passagiers kunnen met dit veer de oversteek maken van het centrum van Nieuwpoort naar het Natuurreservaat of omgekeerd.

  www.welkombijvloot.be 

 • 05.06.18
  Verkeersleider®afdScheepvaartbegeleiding

  Ben je geboeid door de maritieme wereld? Werk je graag zelfstandig, maar ook in team? Ben je flexibel en bereid om in het weekend te werken? Hou je het hoofd koel bij stresssituaties en kan je knopen doorhakken? 

  Onze kustwachtpartner afdeling Scheepvaartbegeleiding van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zoekt een nautisch verkeersleider. Solliciteren kan nog tot 8 juni.
  Alle info op werkenvoorvlaanderen.be en www.scheepvaartbegeleiding.be

 • 01.06.18

  Op 20 april 2018 keurde de ministerraad het voorontwerp van het nieuwe marien ruimtelijk plan (MRP) goed. Het huidige marien ruimtelijk plan werd aangenomen in 2014 en loopt voor een periode van 6 jaar. Tegen 2020 moet er dus een nieuw marien ruimtelijk plan zijn dat het ruimtegebruik in ons deel van de Noordzee plant tot 2026. Daarvoor is al een voorontwerp gemaakt. 

  In dat plan wordt een extra zone voorzien van 221 vierkante kilometer voor windmolens, een verdubbeling van de groene stroomcapaciteit dus. De zone komt diep in zee, tegen de Franse Noordzee, op zo’n 35 à 40 kilometer van de kust.

  Vandaag zijn in het Belgische gedeelte van de Noordzee al vier windparken operationeel: C-Power, Belwind, Northwind en Nobelwind. Het vijfde park, Rentel, opent binnenkort en het zesde, Norther is in aanbouw. Tegen 2020 zullen nog eens drie extra windparken worden gebouwd, goed voor in totaal 2,2 gigawatt, het equivalent stroom dat een kerncentrale opwekt. De windmolenparken in de nieuwe zone zullen gebouwd worden tussen 2020 en 2030. Tegen 2030 moeten onze windmolens in de Noordzee maar liefst 4 gigawatt groene stroom opwekken.

 • 29.05.18

  Donderdag 24 mei opende onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer de tentoonstelling "1914-1918: Onze vergeten helden op zee en in de lucht”. Ter ere van de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I is FOD Mobiliteit en Vervoer in haar eigen archieven gedoken, om aan die hand van documenten van het ministerie van het Zeewezen (de voorloper van de FOD Mobiliteit) een beeld te kunnen schetsen van het leven van de Belgische zeelui en de rol van de Belgische marine tijdens dit conflict.

  De tentoonstelling is te bezoeken tot 13 januari 2019 in het War Heritage Institute in Brussel.

  War Heritage Institute ( Site Koninklijk Legermuseum en Krijgsgeschiedenis) 
  Jubelpark 3, 1000 Brussel 
  www.warheritage.be