De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 23.05.18
  Crisiscentrum Binnenlandse Zaken©ADCC

  Dat zijn de mannen en vrouwen van de permanentie. Het Crisiscentrum waarborgt met een team van 40 mensen een doorlopende permanentie (24u per dag, 7 dagen per week) om dringende informatie van allerlei aard te verzamelen, te analyseren en te verspreiden naar de bevoegde instanties.

  Dag en nacht staan zij in contact met alle (inter)nationale partners: van gemeenten en steden, gouverneurs van de provincies en overheiddiensten tot hulpcentra, politiediensten, ambassades, buitenlandse crisiscentra en vele anderen. 
  Ook in noodsituaties zijn zij het knooppunt van informatie. De permanentie tovert dan om tot een ware bijenkorf: de agenten verzamelen alle informatie over de situatie, sorteren die zodat de meest belangrijke en nuttige informatie overblijft, en sturen deze meteen door. Dat is ook het geval als het noodplan Noordzee zou afgekondigd worden. Zo helpen ze de andere kustwachtpartners door voor voldoende betrouwbare informatie te zorgen. 

  Hun werk werd toegelicht in een reportage van RTBF die u hier kan herbekijken: https://www.rtbf.be/auvio/detail_questions-a-la-une?id=2325431 

 • 22.05.18
  ®BelgianNavy

  Onze kustwachtpartner Defensie heeft een nieuwe aanwervingsprocedure voor matrozen. Vroeger moest er al van bij het begin gekozen worden tussen verschillende specialisaties, maar die worden nu samengebracht. Door die zogenaamde 'rekruteringscluster' kan je kennismaken met verschillende aspcecten: detector, transmissies, technische dienst, dek en logistieke dienst. Je hoeft pas een keuze te maken na een periode van oriëntatie met een follow-up en een begeleiding aan boord van het schip. Dit gebeurt pas na de basis militaire- en nautische training. Zo kan je als matroos sneller het leven aan boord ontdekken en van verschillende beroepen “proeven” voor een beroepskeuze te maken.

  Voor 2018 is de uiterste inschrijvingsdatum 30/07/2018 en de inlijvingsdatum 01/10/2018.

  Meer informatie: www.mil.be 

 • 22.05.18

  Op 20 april 2018 keurde de ministerraad het voorontwerp van het nieuwe marien ruimtelijk plan (MRP) goed. Het Belgische deel van de Noordzee is niet zo omvangrijk en toch vinden er heel wat activiteiten plaats, denk maar aan zeevisserij, defensie, zandwinning, scheepvaart, windturbineparken, pijpleidingen en kabels, … Het MRP moet al deze verschillende gebruiken laten samengaan zonder conflicten. 

  Het huidige marien ruimtelijk plan, een echte pionier in Europa, werd aangenomen in 2014 en loopt voor een periode van 6 jaar. Tegen 2020 moet er dus een nieuw marien ruimtelijk plan zijn dat het ruimtegebruik in ons deel van de Noordzee plant tot 2026. Vorig jaar al konden alle belanghebbenden voorstellen indienen voor het nieuwe plan, en op basis daarvan is het voorontwerp er gekomen. De bevoegde overheidsinstanties, waaronder ook de kustwachtpartners, hebben hierover hun advies verleend.

  Voor de definitieve goedkeuring volgt nog een brede publieksconsultatie. Die zal drie maanden lopen, van juli tot en met september. Je zal het ontwerp-MRP kunnen raadplegen via www.consult.leefmilieu.be. Op 9 juli is er ook een overlegvergadering gepland om 14u30 in Brussel, bij onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. 

 • 18.05.18
  PréGuardex®DG Leefmilieu

  Op 25 en 26 april 2018 trainden verschillende van onze kustwachtpartners samen in een grote oefening op zee. De zogenaamde pré-guardex oefening is een voorbereiding op de grotere Guardex oefening die in oktober zal doorgaan. Dat is een oefening georganiseerd in de rand van het North Atlantic Coast Guard Forum. In oktober 2018 zullen er naast Belgische kustwachtpartners, ook nog internationale partners deelnemen.

  Op 25 april 2018 lag de focus op 'safety' op zee. Verschillende aspecten werden ingeoefend: in de voormiddag werd aandacht besteed aan de Search and Rescue (SAR) operaties, gevolgd door een pollutiebestrijdingsoefening. Ook het inzetten van medische teams op zee en het aan land brengen van slachtoffers kwam aan bod. 
  Dag 2, 26 april 2018, draaide rond 'security' op zee, met de simulatie van een gijzelingsactie.

  Foto's PréGuardex
   

 • 17.05.18

  Onlangs heeft Staatssecretaris voor de Noordzee De Backer drie scheepswrakken erkend als cultureel erfgoed. Het gaat om de Britse kannoneerboot Motorlaunch, de Franse torpedoboot Torpilleur Barlebas en de Duitse duikboot UB29. Die laatste werd vorig jaar pas ontdekt. Het originele kanon van deze buikboot is momenteel te zien op de expo 'Slag om de Noordzee', georganiseerd door de gouverneur van West-Vlaanderen. 

  De teller van erkende wrakken in het Belgische deel van de Noordzee komt zo op 11 te staan. Een erkend wrak wordt extra beschermd. Ze blijven toegankelijk voor bijvoorbeeld duikers, maar er is een verbod op activiteiten of werken die het wrak kunnen schaden, denk daarbij aan ankeren, lijnvissen of dreggen. De erkende wrakken komen ook terecht op de zeekaarten. 

 • 17.05.18

  Eind april zijn in de haven van Oostende de eerste onderdelen voor de windturbines van Rentel aan boord geladen van een speciaal installatieschip. Alle onderdelen voor de windturbines werden aan land gemaakt en naar de haven van Oostende vervoerd. Daarna werden in de haven alle onderdelen in elkaar gepast om zo één toren te bekomen. Zo onstaat voor elke windturbine een kant- en klaar bouwpakket met toren, gondel en drie rotorbladen. De installatie van de 42 turbines zou na de zomer worden afgerond en het Rentel windmolenpark zal groene stroom produceren voor 300.000 huishoudens.

 • 15.05.18

  Op 8 juni 2018 is het wereld oceanen dag. Veel reden om te feesten is er echter niet. De vervuiling heeft een alarmerend niveau bereikt. Oceanologen hebben berekend dat er zo'n 250 miljoen ton plastiek in onze oceanen ronddobbert en dat daar jaarlijks nog zo'n 8 miljoen ton bijkomt. Plastic afval dat rondslingert in oceanen doodt jaarlijks 1 miljoen zeevogels, 100.000 zoogdieren en ontelbare vissen. Het duurt bovendien jaren vooraleer de natuur plastic kan afbreken.

  Hoog tijd dus voor actie! De Verenigde Naties hebben zich geëngageerd om het plastic afval tegen 2025 drastisch te verminderen en in januari lanceerde de Europese Commissie een strategie tegen plastic afval. Maar je kunt ook zelf je steentje bijdragen. Op www.milieu.belgie.be geeft onze kustwachtpartner Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid je al wat tips mee.

  Meer weten over plastiekvervuiling in onze zeeën? Donderdag 17 mei geeft professor Colin Janssen hierover een lezing in Brugge. Afspraak om 20u in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis. 
  Daar loopt van 5 mei tot en met 16 september 2018 ook een gratis tentoonstelling over plastiekvervuiling in de Noordzee. 

  www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum 

 • 14.05.18

  Gaan zeevogels en windmolens samen? Zijn vervuilende stoffen een probleem in onze Noordzee? Groeien er oesters in de grindbedden?

  Ontdek het op de studiedag 'Hoe gezond is onze Noordzee?" op 24 mei in Oostende, georganiseerd door onze kustwachtpartner Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.
  De voorbije jaren werd heel wat onderzoek gedaan om een beeld te krijgen van de huidige toestand van het marien milieu en de mogelijke problemen.
  De kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht alle Europese landen om dit jaar rapporten te publiceren over de toestand van hun zee. Op basis van die rapporten en rekening houdend met richtlijnen vanuit Europa wordt dan een mariene strategie voor ons land bepaald. Van 15 mei tot 15 juli 2018 vindt er een openbare raadpleging plaats over die rapporten (via www.consult-leefmilieu.be).

  De studiedag laat je kennismaken met die rapporten. Deelnemen is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven. Dat kan nog tot en met 17 mei. 
  Voor het programma en inschrijvingen, zie www.health.belgium.be 
   

 • 14.05.18

  Onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer is op zoek naar een beleidsmedewerker Scheepvaart (gevaarlijke goederen, veiligheid en milieu).
  Het gaat om een statuaire functie met standplaats Brussel. Solliciteren kan nog tot 18 mei.

  Meer info op de site van FOD Mobiliteit en Vervoer of Selor

 • 14.05.18

  De zee is zeker bemind, maar is ze ook bekend? Wat leeft en beweegt er allemaal in, op en rond de Noordzee? Op zondag 25 maart heeft Staatssecretaris voor de Noordzee De Backer op de strandschoonmaak Eneco Clean Beach Cup in Blankenberge het startschot gegeven van het Jaar van de Noordzee. Doel is te sensibiliseren rond wat de zee allemaal doet voor ons en hoe haar beter te beschermen. De zee begint in elke keuken en badkamer. Thema’s als de aanpak van zwerfvuil maar ook natuurbescherming,  duurzame vis en hernieuwbare energie komen dit jaar extra in de aandacht.Het #JaarvandeNoordzee2018 reikt eenvoudige acties en oplossingen aan, zoals je afval meenemen, een drinkbus en herbruikbare boodschappentas gebruiken, onverpakte groenten en fruit kopen, kiezen voor groene stroom, duurzame vis, ecologische schoonmaak- en verzorgingsproducten.

  Het #JaarvandeNoordzee2018 is een initiatief van onze kustwachtpartners Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)/Operationele Directie (OD)Natuur, de Provincie West-Vlaanderen, de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Mobiliteit en Vervoer – Directoraat Generaal (DG) Scheepvaart en van WWF België, Natuurpunt, UGent, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO), en het kabinet van de Staatssecretaris voor de Noordzee.

  Facebook 
  Twitter