De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 25.06.18

  Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer wil, net zoals op de binnenwateren, een vaarbewijs invoeren voor grote of snelle pleziervaartuigen op de Noordzee om de veiligheid te garanderen.

  Pleziervaarders die op de Noordzee gaan varen met een boot langer dan 15 meter of een boot die meer dan 20 km/u vaart, moeten kunnen aantonen dat ze kunnen varen via het behalen van een stuurbrevet. 
  Er komt een overgangsperiode en er zijn uitzonderingen mogelijk voor bijvoorbeeld jetski’s. Alle behaalde brevetten blijven ook geldig. Houders van een brevet moeten dus geen nieuwe examens afleggen.
  Deze plannen kaderen in de hervorming van de pleziervaartwetgeving. Eerder zijn de regels voor onder andere de commerciële pleziervaart al vereenvoudigd.

  http://www.philippedebacker.com/

   

 • 22.06.18

  Goed nieuws voor de wandelaars en fietsers in Nieuwpoort en Middelkerke want vanaf 1 juni 2018 tot en met 30 september 2018 wordt het veer in Nieuwpoort ook op weekdagen ingezet.
  De stad Nieuwpoort en de gemeente Middelkerke hebben hiervoor een partnerschap aangegaan met onze kustwachtpartner Vloot. Passagiers kunnen met dit veer de oversteek maken van het centrum van Nieuwpoort naar het Natuurreservaat of omgekeerd.

  www.welkombijvloot.be 

 • 05.06.18
  Verkeersleider®afdScheepvaartbegeleiding

  Ben je geboeid door de maritieme wereld? Werk je graag zelfstandig, maar ook in team? Ben je flexibel en bereid om in het weekend te werken? Hou je het hoofd koel bij stresssituaties en kan je knopen doorhakken? 

  Onze kustwachtpartner afdeling Scheepvaartbegeleiding van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zoekt een nautisch verkeersleider. Solliciteren kan nog tot 8 juni.
  Alle info op werkenvoorvlaanderen.be en www.scheepvaartbegeleiding.be

 • 01.06.18

  Op 20 april 2018 keurde de ministerraad het voorontwerp van het nieuwe marien ruimtelijk plan (MRP) goed. Het huidige marien ruimtelijk plan werd aangenomen in 2014 en loopt voor een periode van 6 jaar. Tegen 2020 moet er dus een nieuw marien ruimtelijk plan zijn dat het ruimtegebruik in ons deel van de Noordzee plant tot 2026. Daarvoor is al een voorontwerp gemaakt. 

  In dat plan wordt een extra zone voorzien van 221 vierkante kilometer voor windmolens, een verdubbeling van de groene stroomcapaciteit dus. De zone komt diep in zee, tegen de Franse Noordzee, op zo’n 35 à 40 kilometer van de kust.

  Vandaag zijn in het Belgische gedeelte van de Noordzee al vier windparken operationeel: C-Power, Belwind, Northwind en Nobelwind. Het vijfde park, Rentel, opent binnenkort en het zesde, Norther is in aanbouw. Tegen 2020 zullen nog eens drie extra windparken worden gebouwd, goed voor in totaal 2,2 gigawatt, het equivalent stroom dat een kerncentrale opwekt. De windmolenparken in de nieuwe zone zullen gebouwd worden tussen 2020 en 2030. Tegen 2030 moeten onze windmolens in de Noordzee maar liefst 4 gigawatt groene stroom opwekken.

 • 29.05.18

  Donderdag 24 mei opende onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer de tentoonstelling "1914-1918: Onze vergeten helden op zee en in de lucht”. Ter ere van de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I is FOD Mobiliteit en Vervoer in haar eigen archieven gedoken, om aan die hand van documenten van het ministerie van het Zeewezen (de voorloper van de FOD Mobiliteit) een beeld te kunnen schetsen van het leven van de Belgische zeelui en de rol van de Belgische marine tijdens dit conflict.

  De tentoonstelling is te bezoeken tot 13 januari 2019 in het War Heritage Institute in Brussel.

  War Heritage Institute ( Site Koninklijk Legermuseum en Krijgsgeschiedenis) 
  Jubelpark 3, 1000 Brussel 
  www.warheritage.be

 • 25.05.18
  ®BMM

  Heb je een zeehond zien liggen op het strand? Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat de zeehond ziek is. Gezonde zeehonden zoeken dagelijks een plaatsje om wat te ‘zonnen’. Het is belangrijk dat ze kunnen rusten, dus ga niet te dichtbij en houd ook honden aan de leiband zodat ze niet gestoord worden. 

  Een zieke zeehond ziet er mager en futloos uit en zal blijven liggen, ook als je dichterbij komt. Ga echter niet te dicht en raak de zeehond niet aan. Als het dier zich bedreigd voelt, kan het bijten en zo ziektes overbrengen. Bel het Sea Life Centre Blankenberge: 0032 (0)50 42 43 00.

  Ben je niet zeker of de zeehond hulp nodig heeft of niet? Je kan steeds een filmpje maken en naar soszeehond@gmail.com sturen. Sea Life zal het filmpje bekijken en oordelen of het dier hulp nodig heeft of niet. 
   

 • 23.05.18
  Crisiscentrum Binnenlandse Zaken©ADCC

  Dat zijn de mannen en vrouwen van de permanentie. Het Crisiscentrum waarborgt met een team van 40 mensen een doorlopende permanentie (24u per dag, 7 dagen per week) om dringende informatie van allerlei aard te verzamelen, te analyseren en te verspreiden naar de bevoegde instanties.

  Dag en nacht staan zij in contact met alle (inter)nationale partners: van gemeenten en steden, gouverneurs van de provincies en overheiddiensten tot hulpcentra, politiediensten, ambassades, buitenlandse crisiscentra en vele anderen. 
  Ook in noodsituaties zijn zij het knooppunt van informatie. De permanentie tovert dan om tot een ware bijenkorf: de agenten verzamelen alle informatie over de situatie, sorteren die zodat de meest belangrijke en nuttige informatie overblijft, en sturen deze meteen door. Dat is ook het geval als het noodplan Noordzee zou afgekondigd worden. Zo helpen ze de andere kustwachtpartners door voor voldoende betrouwbare informatie te zorgen. 

  Hun werk werd toegelicht in een reportage van RTBF die u hier kan herbekijken: https://www.rtbf.be/auvio/detail_questions-a-la-une?id=2325431 

 • 22.05.18
  ®BelgianNavy

  Onze kustwachtpartner Defensie heeft een nieuwe aanwervingsprocedure voor matrozen. Vroeger moest er al van bij het begin gekozen worden tussen verschillende specialisaties, maar die worden nu samengebracht. Door die zogenaamde 'rekruteringscluster' kan je kennismaken met verschillende aspcecten: detector, transmissies, technische dienst, dek en logistieke dienst. Je hoeft pas een keuze te maken na een periode van oriëntatie met een follow-up en een begeleiding aan boord van het schip. Dit gebeurt pas na de basis militaire- en nautische training. Zo kan je als matroos sneller het leven aan boord ontdekken en van verschillende beroepen “proeven” voor een beroepskeuze te maken.

  Voor 2018 is de uiterste inschrijvingsdatum 30/07/2018 en de inlijvingsdatum 01/10/2018.

  Meer informatie: www.mil.be 

 • 22.05.18

  Op 20 april 2018 keurde de ministerraad het voorontwerp van het nieuwe marien ruimtelijk plan (MRP) goed. Het Belgische deel van de Noordzee is niet zo omvangrijk en toch vinden er heel wat activiteiten plaats, denk maar aan zeevisserij, defensie, zandwinning, scheepvaart, windturbineparken, pijpleidingen en kabels, … Het MRP moet al deze verschillende gebruiken laten samengaan zonder conflicten. 

  Het huidige marien ruimtelijk plan, een echte pionier in Europa, werd aangenomen in 2014 en loopt voor een periode van 6 jaar. Tegen 2020 moet er dus een nieuw marien ruimtelijk plan zijn dat het ruimtegebruik in ons deel van de Noordzee plant tot 2026. Vorig jaar al konden alle belanghebbenden voorstellen indienen voor het nieuwe plan, en op basis daarvan is het voorontwerp er gekomen. De bevoegde overheidsinstanties, waaronder ook de kustwachtpartners, hebben hierover hun advies verleend.

  Voor de definitieve goedkeuring volgt nog een brede publieksconsultatie. Die zal drie maanden lopen, van juli tot en met september. Je zal het ontwerp-MRP kunnen raadplegen via www.consult.leefmilieu.be. Op 9 juli is er ook een overlegvergadering gepland om 14u30 in Brussel, bij onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. 

 • 18.05.18
  PréGuardex®DG Leefmilieu

  Op 25 en 26 april 2018 trainden verschillende van onze kustwachtpartners samen in een grote oefening op zee. De zogenaamde pré-guardex oefening is een voorbereiding op de grotere Guardex oefening die in oktober zal doorgaan. Dat is een oefening georganiseerd in de rand van het North Atlantic Coast Guard Forum. In oktober 2018 zullen er naast Belgische kustwachtpartners, ook nog internationale partners deelnemen.

  Op 25 april 2018 lag de focus op 'safety' op zee. Verschillende aspecten werden ingeoefend: in de voormiddag werd aandacht besteed aan de Search and Rescue (SAR) operaties, gevolgd door een pollutiebestrijdingsoefening. Ook het inzetten van medische teams op zee en het aan land brengen van slachtoffers kwam aan bod. 
  Dag 2, 26 april 2018, draaide rond 'security' op zee, met de simulatie van een gijzelingsactie.

  Foto's PréGuardex