De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 06.02.20

  Droom je van een job op het water bij onze kustwachtpartner Defensie?

  Dan is de Marinebasis in Zeebrugge the place to be voor jou deze namiddag 5 februari 2020.
  Om 13u30 kan je er in het Gespecialiseerd Informatiecentrum Marine alles te weten komen over de vacatures en het leven en werk bij de Marine in het algemeen.

  Alle praktische info op: www.mil.be

 • 05.02.20

  Het aftellen naar 11 februari kan beginnen. Een spannende dag voor de Belgische mariene onderzoeksgemeenschap, want dan wordt het nieuwe onderzoeksschip Belgica II te water gelaten!
  Eind vorig jaar werden de boegschroeven en drop keels geïnstalleerd en de voorbije weken onderging het schip een schilderbeurt waardoor ze nu stralend wit oogt.

  Na meer dan 30 jaar trouwe dienst was de oorspronkelijke RV Belgica aan vervanging toe. Daarop is beslist een nieuw modern onderzoeksschip te bouwen dat verschillende onderzoeksdisciplines zal kunnen ondersteunen.
  Het schip zal operationeel zijn eind 2020 en dat hebben we te danken aan de samenwerking tussen verschillende van onze kustwachtparterns: het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), het Ministerie van Defensie en het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).

  Voor wie het hele proces op de voet wil volgen: facebook HowBigIsBelgica

 • 29.01.20

  Wist je dat het merendeel van het zand gebruikt in de bouwsector gewonnen wordt op zee? Van de 3 à 4 miljoen m³ Belgisch zeezand dat per jaar ontgonnen wordt bijna drie vierde gebruikt voor de bouwsector. De rest wordt voornamelijk gebruikt voor opspuitingen op het strand, om de kust te beschermen tegen overstroming bij zware stormen.

  Het is onze kustwachtpartner Dienst Continentaal Plat (van de Federale Overheidsdienst Economie) die verantwoordelijk is voor de zand- en grindontginning in het Belgische deel van de Noordzee. Zij werken hiervoor ondermeer samen met een aantal van onze kustwachtpartners, zoals dienst Marien Milieu, Beheereenheid Mathematisch Model van de Noordzee,...  Meer lezen? www.economie.fgov.be

 • 18.11.19
  European Coast Guard Functions Forum®SecretariaatKustwacht

  Van 12 tot en met 15 november 2019 vond de algemene vergadering van het European Coast Guard Functions Forum (EUCGFF) plaats in Venetië. Dit forum, opgestart in 2009 en ondersteund door de Europese Commissie, wil de banden aanhalen tussen de kustwachtautoriteiten van verschillende lidstaten. De focus ligt op multilaterale samenwerking en het ontwikkelen van een opleidingsnetwerk. 
  Onze kustwachtpartners vaardigden drie vertegenwoordigers af naar Italië: Leen Depuyt, voorzitter van het beleidsorgaan Kustwacht en directeur noodplanning van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken,    
  Pascal Depoorter, secretaris Kustwacht, en Nadia Bos, afdelingshoofd van afdeling Scheepvaartbegeleiding. 

  Om de belangen van onze kustwachtpartners te verdedigen, hebben zij - letterlijk- woelige wateren moeten trotseren: op het moment van hun verblijf in Venetië was daar namelijk de noodtoestand afgekondigd wegens extreme overstromingen. Het zogenoemde 'acqua alta' bereikte een hoogte van maar liefst 187 centimeter boven het gemiddelde zeeniveau met elektriciteitsstoringen en zware materiële schade tot gevolg. We zijn dan ook blij te kunnen melden dat onze vertegenwoordigers weer heelhuids thuisgeraakt zijn! 

 • 14.11.19
  Pollutiebestrijding@FODVolksgezondheid

  Onze kustwachtpartner FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is op zoek naar een nieuwe statutaire medewerker niveau A voor de functie van “Expert pollutiebestrijding”. De dienst Marien Milieu wil het team versterken met een enthousiaste collega die zal helpen om het hoofd te bieden aan de operationele uitdagingen in verband met pollutiebestrijding op zee. Het grootse gedeelte van het werk zal in Zandvoorde plaatsvinden. Solliciteren kan tot en met 25 november 2019.

  Meer informatie: www.selor.be

 • 15.10.19

  Vorige week, van 7 tot en met 10 oktober 2019 vond de plenaire vergadering van het North Atlantic Coast Guard Forum plaats. Beide voorzitters van de kustwacht, mevr. Balcaen en mevr. Depuydt, reisden hiervoor af naar Boston, USA, samen met de federale secretaris van de Kustwacht en een vertegenwoordiger van Defensie. Het NACGF is een kustwachtforum dat opgestart werd in 2007. Twintig landen uit de Noord-Atlantische regio zijn hier lid van, waaronder dus ook België. Doel is om de onderlinge samenwerking te promoten, netwerken uit te bouwen en  informatie uit te wisselen over best practices en ervaringen. Per jaar is één van de deelnemende landen voorzitter en dit jaar was het dus de beurt aan de Verenigde Staten. 

  Vorig jaar was ons land voorzitter van dit forum en had het secretariaat Kustwacht de eer om twee congressen te organiseren. Eén in het voorjaar voor de zogenaamde expert meetings en nog één in het najaar voor de plenaire vergadering. Benieuwd naar hoe dit allemaal in zijn werk ging? Neem een kijkje achter de schermen bij het NACGF 2018

   

   

 • 24.09.19

  Op vrijdag 28 juni 2019 tekenden de MAiDEN projectpartners present voor een zogeheten 'monitoring visit'. MAiDEN staat voor MAritime Information Data Exchange Network. Dit project wordt gesubsidieerd door het agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) van de Europese Unie (EU) en moet een vlottere uitwisseling van informatie tussen de deelnemende partners mogelijk maken. Vijf kustwachtpartners werken hiervoor samen: het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Defensie, Douane, Scheepvaartpolitie en het Directoraat-Generaal (DG) Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit. De diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen en het secretariaat Kustwacht zorgen voor de nodige ondersteuning.

  Het project ging van start op 1 maart 2018 en kent een looptijd van twee jaar. Ondertussen zitten we al meer dan halfweg, het perfecte moment om een tussentijdse stand van zaken op te maken. Daarom kwam de subsidiërende Europese instantie EASME polshoogte nemen in Brussel. Vertegenwoordigers van alle projectpartners zorgden voor de nodige tekst en uitleg bij de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen. Naast enkele vragen over de financiële regeling, zijn de specialisten ter zake wat dieper ingegaan op een aantal technische kwesties rond geautomatiseerde informatie-uitwisseling. Er werd ook al vooruit gekeken en van gedachten gewisseld over de organisatie van het 'final event' ter afsluiting van het project. Globaal gezien toonde EASME zich tevreden met de geboekte resultaten tot op heden. Een goed rapport dus voor onze projectpartners die ondertussen hard doorwerken om de deadline van maart 2020 te halen!

 • 18.09.19
  Overlegorgaan Kustwacht

  Op vrijdag 13 september 2019 ging het overlegorgaan Kustwacht door onder voorzitterschap van de gouverneur van West-Vlaanderen. Als eerste punt op de agenda zorgde het Vlaams Institutuut van de Zee (VLIZ) voor een toelichting over het kustportaal. De vertegenwoordigers van het overlegorgaan bespraken ook milieu-incidenten op zee met impact op de stranden, het toekomstig Franse windmolenpark ter hoogte van Duinkerke en het verbod op pulskorvisserij binnen de Belgische territoriale wateren. Tot slot heeft onze kustwachtpartner Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) de procudure toegelicht die in opmaak is voor walvisstrandingen. De volgende vergadering van het overlegorgaan Kustwacht gaat door op vrijdag 6 december 2019. 

 • 02.09.19
  DG Leefmilieu

  Onze kustwacthtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Directoraat-Generaal (DG) Leefmilieu is op zoek naar technische experts interventies mariene vervuiling. Het gaat om een statutaire functie met standplaats Zandvoorde.
  Solliciteren kan nog tot en met 13 september 2019. Alle informatie vind je op www.selor.be 

 • 24.07.19

  Vakantie, en je weet niet wat doen?
  Onze kustwachtpartners helpen je uit de nood!

  Dankzij onze kustwachtpartner afdeling Kust kan je in Nieuwpoort samen met de kinderen een boeiende doe-expo over de stormvloedkering bezoeken. De stormvloedkering beschermt het land achter de zee tegen stormvloeden. Via puzzels en spelletjes wordt uitgelegd hoe dit precies in zijn werk gaat.
  www.afdelingkust.be 

  In De Haan kan je naar de expo 'Kijk, een walvis'. Het aanspoelen van vinvis Antonius in oktober vorig jaar was de aanleiding voor deze tentoonstelling. Je kan er het skelet van Antonius bekijken, maar onze kustwachtpartner KBIN/BMM leende nog andere overblijfselen van zeezoogdieren uit voor deze tentoonstelling, zoals bijvoorbeeld een schedel van een orka die in 1834 aanspoelde.
  www.naturalsciences.be

  Last but not least kan je in Zeebrugge naar de expo 'Operatie Noordzee 1944-45'. De gouverneur van West-Vlaanderen, die ook voorzitter is van het overlegorgaan Kustwacht, zette samen met andere partners zoals het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), deze tentoonstelling op poten om een nagenoeg onbekend stuk uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, namelijk de bevrijding van de Schelde te belichten.
  www.gouverneur.be