De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 24.07.19

  Vakantie, en je weet niet wat doen?
  Onze kustwachtpartners helpen je uit de nood!

  Dankzij onze kustwachtpartner afdeling Kust kan je in Nieuwpoort samen met de kinderen een boeiende doe-expo over de stormvloedkering bezoeken. De stormvloedkering beschermt het land achter de zee tegen stormvloeden. Via puzzels en spelletjes wordt uitgelegd hoe dit precies in zijn werk gaat.
  www.afdelingkust.be 

  In De Haan kan je naar de expo 'Kijk, een walvis'. Het aanspoelen van vinvis Antonius in oktober vorig jaar was de aanleiding voor deze tentoonstelling. Je kan er het skelet van Antonius bekijken, maar onze kustwachtpartner KBIN/BMM leende nog andere overblijfselen van zeezoogdieren uit voor deze tentoonstelling, zoals bijvoorbeeld een schedel van een orka die in 1834 aanspoelde.
  www.naturalsciences.be

  Last but not least kan je in Zeebrugge naar de expo 'Operatie Noordzee 1944-45'. De gouverneur van West-Vlaanderen, die ook voorzitter is van het overlegorgaan Kustwacht, zette samen met andere partners zoals het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), deze tentoonstelling op poten om een nagenoeg onbekend stuk uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, namelijk de bevrijding van de Schelde te belichten.
  www.gouverneur.be

 • 19.07.19

  Wil je graag weten wat onze kustwachtpartner Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken allemaal doet? De nationale feestdag is de ideale gelegenheid. In het Veiligheidsdorp van Binnenlandse Zaken geven de medewerkers van het crisiscentrum graag een woordje uitleg bij hun job. Ook leggen ze je uit wat je zelf kan doen in een noodsituatie, te beginnen met je te registreren voor BE-alert.

  Meer informatie over het veiligheidsdorp op www.2107.be 

 • 02.07.19

  Iedereen heeft graag een proper strand en ook jij kan je steentje bijdragen!
  Onze kustwachtpartner Marien Milieu (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid) heeft samen met de provincie West-Vlaanderen een strandfolder gemaakt met tips om het strand afvalvrij te houden en waar je kan zien hoe lang het duurt om afval in zee af te breken.
  Strandfolder

  Verschillende surfclubs langs de Belgische kust doen ook grote inspanningen om zwerfvuil en strandafval aan te pakken. Plastic rietjes en roerstaafjes zijn uit den boze; er wordt bewust gekozen voor herbruikbare bekers en drinkflessen. Je kunt in de surfclubs ook kartonnen strandasbakjes krijgen en zelfs een heuse 'Proper Strange' zak, een juten zak die je tijdens je strandwandeling kan vullen met afval dat je tegenkomt. De zak met afval kan je dan afgeven in de surfclub.

 • 26.06.19

  Wat past beter bij zomer en zon dan de ....Zeekrant natuurlijk! Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zorgt ook dit jaar voor geschikt leesvoer voor op het strand. Je kan je exemplaar ophalen op het VLIZ, verschillende provinciale bezoekerscentra en diensten voor toerisme aan de Belgische kust.
  Liever digitaal? VLIZ zeekrant 2019 

 • 18.06.19

  Op zoek naar werk en gefascineerd door de zee? Dan is de job van matroos bij de Marine jouw op het lijf geschreven.

  Aan boord van een marineschip (fregat, mijnenjager, bevoorradingsschip) maak je deel uit van een team dat verantwoordelijk is voor alle activiteiten aan dek zoals het werken met touwen en bedienen van kranen en lieren. Je zorgt ervoor dat alle dek materiaal te allen tijde beschikbaar is en in goede staat is. Je werkt en leeft nauw samen in een team. Je werkt met moderne verbindingstechnieken en je krijgt de kans om deel te nemen aan internationale missies.

  Je kan je nog inschrijven tot 15 juli 2019.
  Alle informatie kan je vinden op de website van onze kustwachtpartner Defensie mil.be 
   

 • 13.06.19

  De kogel is door de kerk en het kind heeft een naam:
  De opvolger van de Belgica heet...Belgica II. Dat is de uitkomst van een wedstrijd die uitgeschreven werd en waarbij enkele scholen voorstellen konden doen voor een naam. Daarvan werden zes voorstellen weerhouden en het grote publiek mocht uiteindelijk de definitieve naam kiezen.

  Het oceanografisch onderzoeksschip wordt ter beschikking gesteld aan de Belgische wetenschappers om zeewetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Onze kustwachtpartner Operationele Directie (OD) Natuur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is verantwoordelijk voor het budgettair beheer van het schip, de wetenschappelijke instrumentatie en de planning van de wetenschappelijke campagnes. Een andere van onze kustwachtpartners, de Belgische Marine levert de bemanning, de operationele ondersteuning en zorgt voor een aanlegplaats in de thuishaven in Zeebrugge.

  De Belgica II is groter dan zijn voorganger, heeft meer laboratoriumruimte aan boord, is uitgerust met de modernste wetenschappelijke apparatuur en zal ook een stil schip zijn. Het schip zal over een autonomie van 30 dagen beschikken en jaarlijks tot circa 300 dagen op zee onderzoek uitvoeren.

 • 12.06.19

  Op 15 mei 2019 werd het nieuwe maritiem onderzoekscentrum (MOC) in Oostende ingehuldigd. In dat nieuwe onderzoekscentrum zullen de Vlaamse overheid, KULeuven en UGent onderzoek verrichten naar de invloed van golven, getijden en wind op schepen en constructies in zee. Het nieuwe MOC moet in 2021 operationeel zijn en bevat een sleeptank, golfbak, kantoorgedeelte en een ruimte voor een toekomstige scheepssimulator. De werken zijn in het voorjaar 2017 van start gegaan. Die verliepen in opdracht van onze kustwachtpartner afdeling Maritieme Toegang van het Departement MOW en werden in het voorjaar van dit jaar afgerond. Na de bouw wordt de komende twee jaar gewerkt aan de realisatie van de installaties.

  Onze kustwachtpartner afdeling Maritieme Toegang werkt ook mee aan andere grote projecten zoals de restauratie van het Westerstaketsel in Oostende of de nieuwe sluis in Terneuzen. 
   

 • 06.06.19
  Crisiscentrum Binnenlandse Zaken©ADCC

  Onze kustwachtpartner crisiscentrum van de regering heeft een nieuw logo. Er is goed nagedacht over de symboliek: de C staat voor crisis & coördinatie, de omgekeerde driehoek voor informatie & gevaar en de zeshoek voor elke stap in de risicocyclus: van analyse tot preventie, van voorbereiding tot crisisbeheer.
  De medewerkers van het crisiscentrum volgen de actualiteit de klok rond, zeven dagen op zeven. Ze stellen dagelijks situatierapporten op, gebaseerd op informatie van hun partners en van verschillende media. Het crisiscentrum is voortdurend geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen en kan zo op een doeltreffende manier middelen inzetten, acties van partners coördineren of beleidsbeslissingen nemen. De permanentiemedewerkers van het crisiscentrum beschikken over diverse procedures en databanken om crisissituaties zo snel mogelijk onder controle te krijgen, met de hulp van hun partners.

  Lees het artikel over het crisiscentrum in Neptunus. 

 • 06.06.19

  Geïnteresseerd in een job bij de Marine?
  Kom dan op 12 juni 2019 om 13u30 naar de marinebasis in Zeebrugge. Specialisten ter zake staan je te woord en vertellen je alles over de vacatures en het werk en leven bij de Marine in het algemeen.

  Plaats van afspraak: Gespecialiseerd Informatiecentrum Marine in de marinebasis Zeebrugge.

  Meer informatie op de website van onze kustwachtpartner Defensie: mil.be

 • 29.05.19

  In de ambtswoning van gouverneur Decaluwé vond op woensdag 22 mei het tweede overlegorgaan Kustwacht van dit jaar plaats. Het overlegorgaan brengt vertegenwoordigers van alle kustwachtpartners samen. Deze vertegenwoordigers kunnen ingenieurs, wetenschappers, juristen, operationele mensen, of nautische experten zijn. Het overlegorgaan komt vier keer per jaar samen onder voorzitterschap van de gouverneur van West-Vlaanderen. 
  De vergadering besteedde ruim aandacht aan het dossier rond de vervuiling van zee en strand en de mogelijke problemen die rijzen bij incidenten met afval. De gouverneur benadrukte het belang van een visie die uitgaat van een integrale ketenbenadering bij incidenten  en engageerde zich om het politieke niveau nogmaals aan te schrijven en hen bewust te maken van het belang van dit dossier en de problematiek en hen aan te sporen op korte termijn de verantwoordelijkheid op te nemen. Verder op de agenda stonden ondermeer de actualisatie van het scheepvaartwetboek, enkele internationele vergaderingen in verband met kustwachtfuncties en een stand van zaken over het MAiDEN project dat een ondersteuning betekent in de verdere uitbouw van de kustwachtcentrale.