De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Minister van Noordzee controleert mee de stikstofuitstoot van schepen op zee

Op woensdag 13 januari 2021 controleerde vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent van Quickenborne in hoeverre schepen zich in het Belgisch deel van de Noordzee aan de geldende normen voor luchtvervuiling houden. Hij vloog mee met het Belgische Kustwachtvliegtuig, dat wordt beheerd door onze kustwachtpartner BMM. Door de toepassing van een ‘sniffer’-sensor in dit vliegtuig staat ons land bekend als een pionier in de internationale strijd tegen de luchtvervuiling boven zee. De sensor laat toe om op het terrein vervuilende componenten te meten in de uitstoot van schepen. Zwavelmetingen staan alsinds 2016 op het programma, sinds 2020 kunnen ook stikstofverbindingen worden gedetecteerd. Hiermee was België als eerste klaar om boven zee in te zetten op de controle op de beperkingen die vanaf 1 januari 2021 in de Noordzee gelden voor de stikstofuitstoot van schepen.

 

Foto met dank aan KBIN/BMM

naturalsciences.be