De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Noodoproepen MRCC

Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC)  kreeg in 2020 minder noodoproepen binnen voor interventies op zee. Het MRCC is een onderdeel van onze kustwachtpartner agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en eén van de twee pijlers van de kustwachtcentrale.

Statistieken tonen aan dat een groot deel van de oproepen die bij het MRCC binnenkomen, gaat over incidenten met pleziervaartuigen. Technische problemen zoals pannes van motoren of batterijproblemen kunnen bij de start van het vaarseizoen zeker opduiken. In 2020 kende het aantal noodoproepen een daling. Tegenover de 376 noodoproepen in 2019, kwamen er 283 binnen in 2020. Een deels verklarende factor kan het tijdelijke verbod door corona op pleziervaart zijn. Het vaarseizoen kwam toen iets later op gang, pas vanaf juni, en de bijhorende oproepen kwamen later binnen dan de voorbije jaren.

www.agentschapmdk.be