De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Oplossingen voor onderwatergeluid van scheepvaart

Onderwatergeluid is een onderbelichte, maar ernstige bedreiging voor het marien leven. Op 30 maart stelde minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne de resultaten voor van het onderzoek naar de maatregelen die de scheepvaartsector kan nemen om onderwatergeluid te beperken. Dit onderzoek toont aan dat er een set van mogelijkheden is om de emissie van continu onderwatergeluid aanzienlijk te verminderen. Voor marien leven, van garnaal tot walvis, zou dit een wereld van verschil zijn. Bovendien zouden veel van deze maatregelen ook op andere vlakken voordelig zijn. Ze kunnen immers naast het onderwatergeluid ook het energieverbruik en de emissie van luchtvervuiling van het schip verminderen.

Lees meer op de website van onze kustwachtpartner FOD Volksgezondheid- Directoraat Generaal Leefmilieu