De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Overlegorgaan Kustwacht

In de ambtswoning van gouverneur Decaluwé vond op woensdag 22 mei het tweede overlegorgaan Kustwacht van dit jaar plaats. Het overlegorgaan brengt vertegenwoordigers van alle kustwachtpartners samen. Deze vertegenwoordigers kunnen ingenieurs, wetenschappers, juristen, operationele mensen, of nautische experten zijn. Het overlegorgaan komt vier keer per jaar samen onder voorzitterschap van de gouverneur van West-Vlaanderen. 
De vergadering besteedde ruim aandacht aan het dossier rond de vervuiling van zee en strand en de mogelijke problemen die rijzen bij incidenten met afval. De gouverneur benadrukte het belang van een visie die uitgaat van een integrale ketenbenadering bij incidenten  en engageerde zich om het politieke niveau nogmaals aan te schrijven en hen bewust te maken van het belang van dit dossier en de problematiek en hen aan te sporen op korte termijn de verantwoordelijkheid op te nemen. Verder op de agenda stonden ondermeer de actualisatie van het scheepvaartwetboek, enkele internationele vergaderingen in verband met kustwachtfuncties en een stand van zaken over het MAiDEN project dat een ondersteuning betekent in de verdere uitbouw van de kustwachtcentrale.