De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Rapport MAiDEN project ingediend

Twee jaar lang waren enkele van onze kustwachtpartners en ook het secretariaat Kustwacht in de ban van het MAiDEN project. Dat project had als doel om te zorgen voor een betere informatie-uitwisseling tussen de partners van de kustwachtcentrale. We kregen Europese subsidies daarvoor en op 30 april hebben we ons eindrapport ingediend bij EASME, een Europees agentschap dat in de gaten houdt of subsidies op een verantwoorde manier besteed worden. Daarmee is het MAiDEN project afgelopen, maar dat wil niet zeggen dat het hierbij stopt. Integendeel, alle betrokken partners willen op de ingeslagen weg verdergaan. Gebaseerd op de resultaten van het MAiDEN project, werken we verder aan een nieuw informatie management systeem en kijken we of nog meer kustwachtpartners kunnen aansluiten. 

Meer weten? Bekijk de FAQ of lees het interview over het MAiDEN project. Liever beelden dan woorden? Bekijk de infographic.