De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Referentiezone Kwinte

Twee van onze kustwachtpartners,de Vlaamse Hydrografie van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en de Dienst Continentaal Plat van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, gebruiken sinds 2009 één zone in de Kwintegeul als referentie voor alle akoestische metingen op het Belgische deel van de Noordzee. 

Om de zeebodem in kaart te brengen gebruikt men tegenwoordig meestal multibeam echosounders. Deze toestellen scannen de zeebodem af met geluidsgolven (akoestische golven): deze reflecteren op de zeebodem en de echosounder vangt de terugkerende echo's op.

Elk hydrografisch vaartuig beschikt over eigen meetapparatuur in een bepaalde opstelling. Het systeem moet correct afgesteld worden op een referentiezone. Belangrijk is dat dit gebied een stabiele en homogene zeebodem heeft. De zeebodem mag slechts lichtjes veranderen doorheen de tijd. Uit talloze hydrografische metingen van het team Vlaamse Hydrografie en de Dienst Continentaal Plat blijkt de Kwintezone uitermate geschikt als referentiezone. 

De zone is nu in het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 (MRP) gedefinieerd als referentiezone voor akoestische metingen onder water. In de praktijk betekent dat, dat alle menselijke activiteiten die een impact hebben op de zeebodem (bv: gebruik van sleepnetten, ankers, baggerwerken,...), in dit gebied verboden zijn om er de stabiliteit van de zeebodem te garanderen.

Meer weten? afdelingkust.be