De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Toeterde jij ook mee?

De oproep om om scheephoorns en andere toeters te laten horen in de havens vandaag om 12u vond gehoor.

Ook onze kustwachtpartner agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust liet van zich horen:@agentschapMDK