De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Zandbank haven Blankenberge

Door het stormweer van de afgelopen weken is een forse zandbank onstaan voor de haveningang van Blankenberge. De zandbank ligt ter hoogte van het westelijk staketsel voor de haveningang.Bij laag water komt zelfs een deel van het zand boven het wateroppervlak uit. Dat kan mogelijk voor een gevaarlijke situatie zorgen voor de scheepvaart die de haven in en uit moet. Bij hoog tij kan men met de nodige voorzichtigheid wel nog binnen of buiten varen.Bij laagwater lopen boten die de haven van Blankenberge binnen willen varen of verlaten gevaar te stranden op deze zandbank. Opgepast dus!

Onze kustwachtpartner agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) maakt zo snel mogelijk het nodige baggermaterieel vrij om de zandbank te verwijderen. De huidige opdracht in Oostende zal versneld afgewerkt worden. Op die manier kan de aannemer al midden deze week starten met het baggeren van de vaargeul in Blankenberge. Het wegwerken van de volledige zandbank zal al snel 2 tot 3 weken in beslag nemen.