De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

Syndicate content

  • 20.02.2018 Vacature ICT projectmedewerker crisistools Crisiscentrum Binnenlandse Zaken©ADCC

    Onze kustwachtpartner Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken is op zoek naar een ICT projectmedewerker crisistools.
    Het gaat om een statutaire functie in Brussel. Je kan solliciteren tot 5 maart 2018. 
    Meer informatie: www.selor.be 

  • 19.02.2018 Think Tank North Sea

    Eind vorig jaar stelde staatssecretaris voor de Noordzee de langverwachte Langetermijnvisie Noordzee 2050 voor. Die visie kwam tot stand in nauwe samenwerking met alle 'Noordzee betrokken': individuele burgers, ngo’s en andere organisaties, wetenschappers, beleidmakers, bedrijven... Omdat dit traject veel succes kende en er zich momenteel veel snelle ontwikkelingen voordoen in de Noordzee, komt er op algemene vraag een vervolg. Daarom werd een “ThinkTank North Sea” in het leven geroepen voor...

Partners