De kustwacht waakt over de zee

Nieuws

Syndicate content

Neen, toch niet van de kwallen die aan onze kust voorkomen. De meeste daarvan zijn niet gevaarlijk. Langs onze kust komen vier soorten regelmatig voor.

Neen, dat is verboden. De Vlaamse regering heeft op 13 maart 2015 beslist dat het gebruik van warrel - en kieuwnetten bij recreatieve visserij niet langer toegestaan is. Zowel onder als boven de laagwaterlijn mag je die niet langer gebruiken.

Kustwachtpartners