De kustwacht waakt over de zee

Nieuws

Syndicate content

In 2015 zijn 52 bruinvissen en 45 zeehonden op onze stranden aangespoeld. De wetenschappers van onze kustwachtpartner Operationele Directie (OD) Natuur hebben alle gegevens over die strandingen gebundeld in een brochure. Vergeleken met andere jaren zijn er relatief weinig bruinvissen gestrand. Voor de zeehonden waren er jammer genoeg 26 strandingen van dode of stervende zeehonden. 19 zeehonden werden overgebracht naar het Sea Life Center in Blankenberge voor verzorging. 

www.naturalsciences.be 

Bruinvis aangespoeld op strand

Bij onze kustwachtpartner afdeling Kust zijn nieuwe edities beschikbaar van nautische publicaties:

- professionele getijtafels met de waterstanden 2017 
- toeristisch getijboekje voor de kust 2017
- kaartenset 104 Westerschelde/Zeeschelde

Nautische publicaties afdeling Kust

Kustwachtpartners