De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Pensioen Jacques D'havé

Morgen, op 1 augustus 2018, gaat administrateur-generaal Jacques D'havé van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust met pensioen. Niet alleen had hij de leiding over de vier kustwachtpartners verenigd in het agentschap (afdeling Kust, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Loodswezen dab en Vloot dab), hij was ook voorzitter van het beleidsorgaan Kustwacht. Wij willen kapitein D'havé dan ook van ganser harte danken voor de jarenlange samenwerking, zijn pragmatisch handelen en oplossingsgericht denken, zijn continue beschikbaarheid en de grote rol die hij heeft gespeeld als medestichter en bezieler van de Kustwacht. We wensen hem een welverdiend pensioen toe!

Kapt. D'havé wordt opgevolgd door mevr. Nathalie Balcaen, die werkzaam was als raadgever maritiem en logistiek beleid op het kabinet van minister Ben Weyts. De kustwacht is geen onbekende voor haar, gezien ze eerder al werkte bij onze kustwachtpartner afdeling Kust als adjunct-hoofd Vlaamse Hydrografie en directeur Ontwikkeling Kust.
 

JacquesD'havé@MDK