De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Kustwachtcentrale

Locatie

Verenigde Staten
US

De kustwachtcentrale bestaat uit twee complementaire onderdelen: het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge. Het MRCC en het MIK kunnen vergeleken worden met de 100- en de 101-centrale op het vasteland. Het MRCC staat in voor de veiligheid of “safety” op zee en coördineert reddingsoperaties. Het MIK zorgt voor de beveiliging of “security” op zee en controleert of de wetgeving op zee wordt nageleefd.

De kustwachtcentrale vormt samen met de vaartuigen, helikopters en het toezichtvliegtuig van de partners de ogen en oren die over de Noordzee waken. De operatoren van de kustwachtcentrale waken over de zee met de hulp van radarbeelden, zeekaarten en weersgegevens. Ze treden ook preventief op om ongevallen op zee te vermijden.

In het MIK werken operatoren van de marine (ministerie van Defensie), Scheepvaartpolitie, Douane (FOD Financiën) en Directoraat-Generaal Scheepvaart (Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer) nauw samen om na te gaan of alle wetten ook op zee worden nageleefd. Het MIK spoort illegale activiteiten op. Dat kan gaan van mensensmokkel, drugs en andere illegale handel tot verboden visserijpraktijken en illegale olielozingen. Het MIK verzamelt en analyseert informatie en geeft deze door aan de kustwachtpartners die dan de nodige maatregelen kunnen nemen.

Het MRCC is verantwoordelijk voor het organiseren van de hulpverlening tijdens crisismomenten. Bij een ramp op zee activeert de gouverneur van West-Vlaanderen het noodplan Noordzee. Samen met zijn crisiscomité coördineert hij dan de hulpverlening vanuit de crisisruimte van het MRCC. Tijdens een ramp staan zowel het MRCC als het MIK rechtstreeks in verbinding met het crisiscentrum van de regering en met alle vliegende en varende eenheden die betrokken zijn bij de hulpverlening.

De Kustwacht en de kustwachtcentrale beschikken niet over eigen middelen, maar kunnen wel een beroep doen op de middelen van verschillende partners, bijvoorbeeld de reddingsvaartuigen van Vloot, VBZR en Ship Support, de Seakings van Defensie, het toezichtsvliegtuig van BMM, enz. Samen met die middelen vormt de Kustwachtcentrale het operationele luik van de Kustwacht.