De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 14.05.18

  De zee is zeker bemind, maar is ze ook bekend? Wat leeft en beweegt er allemaal in, op en rond de Noordzee? Op zondag 25 maart heeft Staatssecretaris voor de Noordzee De Backer op de strandschoonmaak Eneco Clean Beach Cup in Blankenberge het startschot gegeven van het Jaar van de Noordzee. Doel is te sensibiliseren rond wat de zee allemaal doet voor ons en hoe haar beter te beschermen. De zee begint in elke keuken en badkamer. Thema’s als de aanpak van zwerfvuil maar ook natuurbescherming,  duurzame vis en hernieuwbare energie komen dit jaar extra in de aandacht.Het #JaarvandeNoordzee2018 reikt eenvoudige acties en oplossingen aan, zoals je afval meenemen, een drinkbus en herbruikbare boodschappentas gebruiken, onverpakte groenten en fruit kopen, kiezen voor groene stroom, duurzame vis, ecologische schoonmaak- en verzorgingsproducten.

  Het #JaarvandeNoordzee2018 is een initiatief van onze kustwachtpartners Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)/Operationele Directie (OD)Natuur, de Provincie West-Vlaanderen, de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Mobiliteit en Vervoer – Directoraat Generaal (DG) Scheepvaart en van WWF België, Natuurpunt, UGent, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO), en het kabinet van de Staatssecretaris voor de Noordzee.

  Facebook 
  Twitter

 • 09.05.18
  ®Vloot

  Goed nieuws voor wie in Oostende snel van de westeroever naar de oosteroever wil of omgekeerd. Onze kustwachtpartner Vloot heeft een tweede veer ingezet. De veerdienst kent een groot succes en om wachttijden te vermijden, werd de veerdienst verdubbeld. Niet alleen is er geen onderbreking meer tijdens de verplichte rusttijden van de bemanning, op vrijdag en zaterdag (plus elke dag in juli en augustus) kan je maar liefst tot middernacht gebruik maken van de veerboot. 

  Meer informatie: www.welkombijvloot.be 

 • 09.05.18

  Droom je ervan militair piloot te worden? Vandaag, woensdag 9 mei kan je alles te weten komen over de opleiding en de jobinhoud van een piloot bij onze kustwachtpartner Defensie. De informatiesessie start om 13u30 op de luchtmachtbasis van Bevekom. 

  Alle informatie en inschrijvingen op www.mil.be

 • 07.05.18

  Van 10 tot 13 mei 2018 is Oostende weer the place to be voor al wie geïnteresseerd is in onze roemrijke maritieme geschiedenis. Jaarlijks kiest Oostende voor Anker een thema om tijdens het festival in de schijnwerpers te plaatsen. Voor de 19de editie wordt dit de 100ste verjaardag van de Raid van het Britse marineschip HMS Vindictive op de haven van Oostende. Eén van de hoogtepunten wordt de herdenkingsplechtigheid aan de boeg van het schip op 10 mei 2018, precies honderd jaar na de Raid. De herdenking wordt gevierd in aanwezigheid van diverse Belgische en buitenlandse prominenten waaronder tal van nazaten van de bemanningsleden. 

  Ontdek alle activiteiten op www.oostendevooranker.be 

 • 30.04.18

  Van 21 april 2018 tot eind augustus 2018 kan je in Brugge terecht voor de tentoonstelling "WO I, de slag om de Noordzee". Daar kom je alles te weten over de geschiedenis van de duikbotenoorlog en de rol van de stad Brugge daarin. Je kan er historische objecten en nooit eerder vertoonde illustraties bewonderen. De tentoonstelling vindt plaats in het hol van de leeuw. Het was immers vanuit het Provinciaal Hof op de Brugse Markt dat de Duitse keizerlijke marine tijdens WOI de gevreesde duikbotenoorlog orkestreerde. Je kunt er de benauwende sfeer opsnuiven van het leven in een U-boot, of de spanning tijdens de heldhaftige Britse nachtelijke raids op Zeebrugge en Oostende.

  Deze tentoonstelling is een initiatief van gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé samen met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en werd gesponsord door onze kustwachtpartner agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). 

  http://www.vliz.be/nl/2018-Expo-WOI-de-slag-om-de-Noordzee 

 • 18.04.18
  ®Loodswezen

  Onze kustwachtpartner Loodswezen is op zoek naar een contractmanager, een teamverantwoordelijke personeel en een stafmedewerker nautische zaken. Het gaat telkens om een statutaire voltijdse functie met standplaats Antwerpen. Je kan solliciteren tot 1 mei 2018.

  Meer informatie: www.loodswezen.be en www.vlaanderen.be 

 • 18.04.18
  @BelgianNavy

  Onze kustwachtpartner Defensie is op zoek naar onderofficieren scheepselektronica. Als onderofficier scheepselektronica ben je verantwoordelijk voor de controle, het onderhoud en het herstellen van de wapensystemen (sensoren, radar, sonar, kanon, torpedo, raket, …) aan boord van één van de schepen van de Marinecomponent (fregat, mijnenjager of commando- en logistiek steunschip), zowel op zee als in de haven.
  Je kan nog solliciteren tot 30 april 2018: https://www.mil.be/nl/jobs/onderofficier-scheepselektronica 

 • 18.04.18

  Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer startte vorig jaar in overleg met alle stakeholders een herziening van de pleziervaartwetgeving. De wet is eind maart goedgekeurd op de ministerraad. De focus ligt op een administratieve vereenvoudiging. Zo is ondermeer de registratie gewijzigd naar één registratie die overal geldig is én onbeperkt in de tijd, de 'superjachten' kunnen nu ook onder Belgische vlag varen en er zijn wijzigingen voor wat pleziervaarders aan boord moeten hebben. De wet is goedgekeurd op de ministerraad van 30 maart 2018 en zou tegen deze zomer van kracht moeten zijn.

  www.philippedebacker.be

 • 03.04.18
  NACGFexpertmeeting2018®NickDecombel

  Op 26 maart 2018 mocht het secretariaat Kustwacht een honderdtal vertegenwoordigers van buitenlandse kustwachtorganisaties verwelkomen. Die waren naar Oostende afgezakt voor de expert meetings van het North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF) die doorgingen van 26 maart tot 29 maart 2018. Ook verschillende van onze Belgische kustwachtpartners tekenden present. 
  Het NACGF is een kustwachtforum dat opgestart werd in 2007. 20 landen uit de Noord-Atlantische regio zijn hier lid van, waaronder dus ook België. Doel is om de onderlinge samenwerking te promoten, netwerken uit te bouwen en  informatie uit te wisselen over best practices en ervaringen. Het secretariaat Kustwacht is het nationaal contactpunt voor dit forum. Elk jaar is een ander land voorzitter en dit jaar is het onze beurt. 

  Er zijn zeven werkgroepen, rond de thema's milieu, visserij, drugssmokkel, migratie, search and rescue (SAR), maritieme veiligheid en een technische werkgroep. De focus lag dit jaar op 'working together in the maritime domain' met speciale aandacht voor de inzet van unmanned aerial vehicles (UAV) en drones. 
  Dankzij onze kustwachtpartners kregen de deelnemers ook de kans om de theorie aan de praktijk te toetsen met verschilende bezoeken. Zo konden ze kiezen uit een rondleiding op het Maritiem Reddings en Coördinatie Centrum (MRCC) van afdeling Scheepvaartbegeleiding, een bezoek aan het multifunctioneel vaartuig Sirius van Vloot of aan een patrouillevaartuig Castor van de Marine of een demonstratie over het gebruik van UAVs door de dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. 

  In het najaar, van 1 tot 4 oktober 2018, volgt nog een algemene vergadering voor de directeuren en hoofden van de verschillende deelnemende kustwachtorganisaties. 

 • 15.03.18

  De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen heeft op 19 januari 2018 een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een milieuvergunning voor de exploitatie van een maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform op circa 500 meter voor de kust van Oostende. Het project omvat de exploitatie van dit platform tot 2033.

  De aanvraag, het milieu-effectenrapport en de niet-technische samenvatting kunnen geconsulteerd worden tussen 9 maart en 7 april 2018, elke werkdag van 9u tot 17u bij onze kustwachtpartner Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (Gulledelle 100, 1200 Brussel, 4e verdieping, zaal 431). Contactpersoon: mevrouw Mia Devolder, 02/773.21.27, mdevolder@naturalsciences.be
  Ze kunnen ook geconsulteerd worden bij de BMM in Oostende, maar dan enkel op afspraak (3de en 23ste Linieregimentsplein, 8400 Oostende, contactpersoon: de heer Jan Haelters, 059/24 20 55. jhaelters@naturalsciences.be) of bij de gemeentebesturen van de kustgemeentes (tijdens werkdagen en op afspraak).

  De documenten zijn ook digitaal beschikbaar op de website van onze kustwachtpartner BMM. 

  De geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 23 april 2018 indienen, viaeen aangetekend schrijven aan BMM, Mia Devolder, Gulledelle 100, 1200 Brussel.