De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 26.10.18

  In de ochtend van 24 oktober werd een tiental kilometer voor de kust van De Haan en Oostende het drijvende kadaver van een vinvis gespot, dit werd gemeld aan het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende. De verwittigingsmatrix ‘beschermde zeedieren en vogels’ werd opgestart en verschillende kustwachtpartners kwamen in actie.

  Door de werking van het getij en door de stroming was het dode dier op drift. Het lag even in de vaargeul het Scheur, hierdoor kon het een gevaar vormen voor de scheepvaart. Daarom werd een perimeter rond het kadaver bewaakt door de Tuimelaar R5 van Vloot en de SPN09. Ook zond de Verkeerscentrale Zeebrugge een bericht uit om de scheepvaart te waarschuwen.

  In de nacht van 24 op 25 oktober werd het dode dier onder coördinatie van het MRCC naar het strand van De Haan gesleept door de Brandaris (Ship Support).  Daar werd het overgedragen naar de autoriteiten aan de wal:  de gemeente De Haan, Civiele Bescherming, DG Leefmilieu en BMM. Nadat de Universiteiten van Gent en Luik en BMM de nodige onderzoeken hadden uitgevoerd op het dier zorgde afdeling Kust samen met de gemeente en de Civiele Bescherming voor de opruiming van het dier vanop het strand. De uitdaging was om het dier op te ruimen vooraleer het opnieuw hoog water werd. Het lukte de verschillende diensten uiteindelijk om onderzoek en opruiming te doen binnen de twaalf uur.

 • 08.10.18

  Van 1 tot 4 oktober 2018 namen meer dan vijftig verantwoordelijken van kustwachtorganisaties deel aan de algemene vergadering van het North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF) in Oostende. Het secretariaat Kustwacht nam niet enkel de volledige organisatie van dit forum op zich, maar was ook voorzitter gedurende deze driedaagse. Tijdens de algemene vergadering werden alvast de krijtlijnen voor de volgende jaren uitgeschreven.

  In zijn inleiding beklemtoonde Carl Decaluwé, voorzitter van het overlegorgaan Kustwacht, de noodzaak van een goed gecoördineerde kustwacht over de grenzen heen. Voor onze kust is er niet alleen het probleem van transmigranten. Er vinden ook elk jaar 150.000 scheepsbewegingen plaats, met tal van toxische en niet-toxische producten aan boord. Daarom nemen de zeventien kustwachtpartners maatregelen om van de kustwacht een sterk werkinstrument te maken dat in alle mogelijke scenario's inzetbaar is. Hiervoor is het belangrijk dat ook België deel uitmaakt van het NACGF.

  Het NACGF werd in 2007 opgericht als niet-verdragsgebonden forum tussen de kustwachtorganisaties van twintig lidstaten. Het doel is om de samenwerking op het gebied van maritieme veiligheid en beveiliging in de regio te vergroten door netwerken uit te bouwen en informatie uit te wisselen over praktijkvoorbeelden en ervaringen.

  Gelijktijdig aan deze algemene vergadering, had ook de oefening Guardex 2018 plaats, een tweedaagse oefening in kustredding en terreurbestrijding waarbij verschillende kustwachtpartners en buitenlandse deelnemers samenwerkten. Eerst was er een search and rescue oefening, waarbij de deelnemers vanop een schip een groot aantal gesimuleerde gewonden moesten oppikken. Deze gewonden werden door de hulpdiensten aan land opgevangen. Dag twee stond in het teken van antiterrorisme op zee. Speciale interventiegroepen slaagden erin een gekaapt schip te ontzetten, met hulp van patrouilleschepen en luchtsteun.  Dit filmpje geeft een idee van hoe de oefening in elkaar zat: PréGuardex 2018

  Verder werden activiteiten in kustwachtzones wereldwijd toegelicht. Daarbij lag de focus op de migratieproblematiek in de Middellandse Zee en de milieuproblemen en gevolgen voor het wereldklimaat in de Arctisch zone.

  De deelnemers werden ook verrast met een bezoek aan de werkvloer bij Barco, een van de wereldleiders in optische instrumenten en beeldtechnologie.

  Door dergelijke fora te organiseren worden de wereldzeeën wat veiliger, maar kunnen vooral de middelen doeltreffender en efficiënter ingezet worden. Voor België is deze samenwerking van cruciaal belang. Ons land gaf het voorzitterschap voor 2019 door aan de Verenigde Staten van Amerika.

  Foto's met dank aan Jorn Urbain!

 • 28.09.18

  Op 2 en 3 oktober 2018 zullen de twee diensten die het operationele luik van de Belgische kustwacht vormen, het Maritiem Reddings - en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge, de internationale oefening “Guardex 18” organiseren.

  Op 2 oktober 2018 zal de nadruk gelegd worden op het aspect SAFETY op zee: een SAR-operatie zal uitgezet worden door het MRCC wanneer opeens een schip in nood dringend behoefte heeft aan bijstand. Mensen zullen overboord slaan en de grote middelen zullen ingezet worden om een ramp te voorkomen; nationale middelen van Defensie (heli, patrouillevaartuig) en van de Vlaamse Gemeenschap (VBZR, Vloot, Ship Support) maar ook internationale middelen van de buurlanden (Frankrijk met een helikopter type dauphin en patrouillevaartuig, en Nederland met het vliegtuig Dornier). Reddingschepen zullen ter plaatse komen en een pre-triage van de gewonde drenkelingen zal aan boord uitgevoerd worden. Een evacuatietrein van de slachtoffers via het water en de lucht zal opgezet worden. Eens aan land zal de verdere opvolging van deze slachtoffers door het MRCC en de diensten van de gouverneur West-Vlaanderen overgenomen worden.

  Op 3 oktober 2018 zal de focus liggen op een grote gecoördineerde antiterrorisme-actie waar een wachtschip in het windmolenpark gekaapt wordt door terroristen. De alarmering zal via het MIK gebeuren dat op zijn beurt alle beschikbare middelen zal inzetten om de kapers te ontzetten. Hiervoor zal de speciale interventie groep van de Federale politie, de Special Forces van Defensie en luchtsteun van beide overheden ingezet worden! Bovendien zullen de Belgische en de Duitse Marine twee patrouilleschepen inzetten met o.a. de OSC (On Scene Commander) aan boord die de coördinatie op zich zal nemen van de te nemen acties. De doelstelling van deze realistische oefening is het counteren van een eventuele terroristische aanslag via de zee!

  Guardex werd georganiseerd vanwege het bezoek van internationale kustwachtdelegaties aan België. Deze delegaties zullen in België voor de kustwachttop “North Atlantic Coastguard Forum” (NACGF) in Oostende vergaderen. Onderdeel van deze top is de Guardex oefening. Het NACGF bestaat uit de kustwachtorganisaties van 20 lidstaten die onderlinge samenwerking promoot, netwerken uitbouwt en informatie en ervaringen uitwisselt. Dat doen ze in werkgroepen rond thema’s zoals: milieu, visserij, antiterreur, drugssmokkel en SAR.

 • 23.08.18

  In een nostalgische bui? Neem een duik in het rijke verleden van de kust via www.beeldbankkusterfgoed.be.

  Daar vind je een  prachtige collectie oude foto’s, prentbriefkaarten, tekeningen en affiches uit Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge. Momenteel staan op Beeldbank Kusterfgoed ongeveer 73.000 beelden. De bedoeling is om de beeldbank nog uit te breiden en ook jij kan daarbij helpen. Dan kan door zelf interessant beelmateriaal op te laden, maar ook door als vrijwilliger te helpen bij het opsporen, digitaliseren en beschrijven van het beeldmateriaal. 

 • 22.08.18
  kustweerbericht@afdelingKust

  Plan je de komende weken een uitstapje naar zee? Check dan voor je vertrek zeker het kustweerbericht. Op die manier weet je perfect of je de zonnecrème of de paraplu moet meepakken. Onze kustwachtpartner afdeling Kust zorgt vier keer per dag voor een aangepast weerbericht. Je vindt er voorspellingen tot vijf dagen ver opgesplitst naar de westkust (De Panne tot Oostende) en de Oostkust (Oostende tot Knokke-Heist). Er zijn ook webcambeelden van verschillende kustgemeenten.

  www.kustweerbericht.be
   

 • 20.08.18

  Een namiddagje strand? Een ideaal moment om de zeekrant te lezen!
  Voor het elfde jaar op rij zorgen het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Provincie West-Vlaanderen er voor dat je geïnformeerd blijft over actuele zeethema’s. 
  Je komt meer te weten over walrussen, microplastics en het verdroken Oostende. Bovendien kan je ook meteen de naam opzoeken van de schelpen die aan je voeten liggen, want in de krant staat ook een heuse ‘schelpen-zoekkaart! Je kan de krant gratis krijgen in het VLIZ, en via tal van verdeelpunten (bezoekerscentra en diensten toerisme) aan de Belgische kust. 

  www.vliz.be/nl/zeekrant
   

 • 31.07.18
  JacquesD'havé@MDK

  Morgen, op 1 augustus 2018, gaat administrateur-generaal Jacques D'havé van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust met pensioen. Niet alleen had hij de leiding over de vier kustwachtpartners verenigd in het agentschap (afdeling Kust, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Loodswezen dab en Vloot dab), hij was ook voorzitter van het beleidsorgaan Kustwacht. Wij willen kapitein D'havé dan ook van ganser harte danken voor de jarenlange samenwerking, zijn pragmatisch handelen en oplossingsgericht denken, zijn continue beschikbaarheid en de grote rol die hij heeft gespeeld als medestichter en bezieler van de Kustwacht. We wensen hem een welverdiend pensioen toe!

  Kapt. D'havé wordt opgevolgd door mevr. Nathalie Balcaen, die werkzaam was als raadgever maritiem en logistiek beleid op het kabinet van minister Ben Weyts. De kustwacht is geen onbekende voor haar, gezien ze eerder al werkte bij onze kustwachtpartner afdeling Kust als adjunct-hoofd Vlaamse Hydrografie en directeur Ontwikkeling Kust.
   

 • 30.07.18

  Het is niet nodig om meeuwen te voederen. Ze hebben voedsel genoeg. Als meeuwen voortdurend door de mens gevoederd worden, gaan ze zelf niet meer op zoek naar voedsel. Ze pikken vuilniszakken kapot waardoor de straten er vuil bij liggen en ongedierte aantrekken. Daken, auto’s en voetpaden worden ook vuil door de uitwerpselen van meeuwen. Meeuwen durven ook weleens voedsel uit handen van mensen komen ‘pikken’ wat gevaarlijk kan zijn, zeker voor kleine kinderen.

  Wist je dat het zelfs bij wet verboden is om meeuwen te voederen? Als je het toch doet, riskeer je in de meeste kustgemeentes een fikse geldboete.

 • 25.07.18

  Onze kustwachtpartner Loodswezen is op zoek naar een IT medewerker. Solliciteren kan nog tot 20 augustus.

  Meer informatie over de vacature vind je op werkenvoorvlaanderen.be en meer informatie over het Loodswezen op loodswezen.be.

 • 24.07.18

  Aan de westkust, vooral in Nieuwpoort en De Panne, zijn opvallend meer kwallen dan gewoonlijk. Het gaat om de kompaskwal. Die danken hun naam aan de gele of roodbruine strepen die straalsgewijs naar buiten wijzen, zoals een kompas. Voor deze kwallen moet je oppassen, want ze kunnen venijnig netelen.

  De netelcellen bevinden zich op de tentakels. Bij aanraking schieten ze een pijltje met gif af. De pijn kan meer of minder hevig zijn, afhankelijk van het soort kwal en de gevoeligheid van het slachtoffer. Kwallenbeten van kwallen langs onze kust zijn meestal niet gevaarlijk of dodelijk.

  Als je gestoken of geneteld bent door een kwal, verwijder dan eerst voorzichtig alle resten van de tentakels die op de huid zijn achtergebleven. Dat kan door af te spoelen met zeewater (niet met zoet water). Wat je zeker niet moet doen is hard wrijven! Een koud compres kan de pijn wat verlichten. In erge gevallen kunnen pijnstillers nodig zijn. Pas op: aangespoelde kwallen, zelfs al zien ze er dood uit, blijven nog netelen als je ze aanraakt!

  Met dank aan Francis Kerckhof, BMM